chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

18 Oct 2018
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Hoe bepalen we de evolutie van de allocatie?

De verhouding van aandelen en obligaties in uw portefeuille (de allocatie) bepaalt het risiconiveau van uw portefeuille: het percentage van tijdelijk verlies waaraan u blootgesteld wordt.

Over het algemeen geldt: hoe langer de totale looptijd van uw belegging, hoe meer risico u kunt nemen. Vice versa geldt hetzelfde: hoe korter de looptijd, hoe minder risico u best neemt.

Aangezien aandelen meer risico inhouden dan obligaties, kunt u het risico van uw portefeuille verhogen door het percentage aandelen te vergroten. Volgens hetzelfde principe moet u verhoudingsgewijs meer obligaties opnemen om het risico van uw portefeuille te verkleinen.

Vergeet niet dat risico en rendement nauw met elkaar verbonden zijn. Om meer rendement op de lange termijn te behalen, moet u op korte termijn meer risico’s nemen en aan een hoger tijdelijk potentieel verlies blootgesteld worden.

Het lastige aan het plannen van een investering is het optimale gewicht van aandelen en obligaties bepalen en de evolutie van dergelijke allocaties in de tijd. Die twee elementen zijn rechtstreeks afhankelijk van uw beleggingsdoelstelling. Spaart u voor een grote aankoop? Om uw pensioen voor te bereiden? Om een inkomen te genereren? Zonder een bepaald doel?

Afhankelijk van uw beleggingsdoel, raden we verschillende manieren aan om uw allocatie aan te passen. Deze evolutie kunnen we visualiseren in een zogenoemde "glide path"-grafiek waarop de progressieve afname van het aandelengewicht het landingstraject van een vliegtuig simuleert.

Let op: de onderstaande allocatieaanbevelingen zijn algemeen en mogelijks niet geschikt voor alle beleggersprofielen. Alleen een gedetailleerde analyse van uw profiel tijdens een gesprek met een van onze privéadviseurs kan leiden tot de validatie (of aanpassing) van deze aanbevelingen.

Algemeen beleggen

Indien u geen ander doel hebt dan uw kapitaal te laten groeien, kan u overwegen om uw risiconiveau constant te houden. In dat geval hangt het aanbevolen risiconiveau voornamelijk af van uw beleggingshorizon, uw leeftijd en het tijdelijke verlies dat u als aanvaardbaar beschouwt.

generalInvestment_nl.png

Pensioenplanning

Indien u meer dan twintig jaar verwijderd bent van uw pensioen, raden we u aan om te kiezen voor een portefeuille 9/10, dat ongeveer 90% aandelen bevat. Naarmate u dichter bij uw pensioen komt, adviseren wij om de blootstelling aan aandelen geleidelijk te verminderen door een portefeuille van 6/10 te kiezen met ongeveer 60% aandelen bij de aanvang van uw pensioen. Tijdens uw pensioen, vanwege de noodzaak om een stabiel inkomen op uw kapitaal te genereren, raden wij aan om het risico tot 15 jaar na uw pensioen verder te verlagen om uiteindelijk een portefeuille 3/10 te bereiken, dat uit ongeveer 30% aandelen bestaat en de rest obligaties.

retirementPlanning_nl.png

Inkomen genereren

Om een inkomen te genereren is de logica voor risicobeheer dezelfde als die toegepast tijdens de pensioenfase van de pensioenplanning. We raden aan om te beginnen met een portefeuille 6/10 bij aanvang van het pensioen en geleidelijk over te stappen naar een portefeuille 3/10 in de komende vijftien jaar.

Merk op dat als uw vermogen belangrijk is, als het verwachte inkomen minder is dan 1% van uw totale vermogen, of als u investeert in een transgenerationeel perspectief (uw beleggingshorizon wordt dus niet beperkt door uw levensverwachting), het aangewezen kan zijn om te kiezen voor een portefeuille met meer risico en een constante allocatie in de tijd.

retirementIncome_nl.png

Aanzienlijke aankoop

Voor een aanzienlijke aankoop neemt het optimale risiconiveau snel af naarmate de aankoop nadert. Een portefeuille 10/10 van 100% aandelen stelt u bloot aan een mogelijk tijdelijk verlies van 30% van de waarde van uw portefeuille. In het geval van een beurscrash op de dag vóór de geplande aanzienlijke aankoop, is de liquidatiewaarde van uw portefeuille mogelijk niet langer voldoende om uw aanschaffingswaarde te dekken. Een dergelijke waardevermindering is wel minder zorgwekkend als uw aankoop binnen tien jaar is gepland, omdat uw portefeuille voldoende tijd heeft om zich te herstellen.

Als vuistregel raden wij aan een jaar voor uw aankoop te kiezen voor een portefeuille 1/10; twee jaar voor de aankoop voor een portefeuille 2/10; drie jaar ervoor voor een portefeuille 3/10; en ga zo maar door …

majorPurchase_nl.png
 

Laatst bijgewerkt op 18/10/2018

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.