chat icon
pension_app_image_3_fr

Ontvang een
Gratis audit

Heeft u al een beleggingsportefeuille bij een andere instelling? Easyvest biedt u gratis een vergelijkende analyse van deze portefeuille aan, zodat u uw huidige vermogensbeheer kritisch en objectief kunt bekijken.

Vul het formulier in en ontvang uw audit binnen 24 uur.

Voeg een verslag van uw portefeuille toe

Vraag uw audit aan

Hoe werkt het ?

1
pension_app_image_1_nl

Bezorg ons een overzicht

Bezorg ons een overzicht van uw beleggingsportefeuille bij uw bank. Uw privacy is van groot belang voor ons. Daarom wordt al uw persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld.

2
pension_app_image_2_nl

U ontvangt uw audit

Uw audit wordt u toegestuurd onder de vorm van een infographic die de verdeling van uw activa weergeeft en de daaraan verbonden risico’s en totale kosten, alsook het historische verloop van uw portefeuille. Die gegevens vergelijken we met een easyvest-portefeuille van soortgelijk risiconiveau.

3
pension_app_image_3_en

Nabespreking van uw audit

We bespreken deze audit samen met u om u te helpen uw beleggingen beter te beheren. Hoewel veel mensen na de audit beslissen om bij easyvest te investeren, is de audit volledig vrijblijvend.

Geloof ons niet op ons woord

Vertrouw onze klanten.

Ik heb een beleggingsplan waarin ik regelmatig spaar om over 5 jaar een huis te kopen.

Alexia Z., 28jo

Als bedrijfsleider bereid ik mijn pensioen op een fiscaal gunstige manier voor met een IPT en een effectenrekening.

David M., 37jo

Wij hebben een gezamenlijke rekening die tot doel heeft een automatische uitkering te genereren met behoud van ons kapitaal.

Elisabeth & Pierre B., 66jo

Ik heb een gemeenschappelijke familierekening voor de geleidelijke overdracht van mijn vermogen aan mijn kinderen.

Michel R., 69jo

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten als vennootschap voor portefeuillebeheer en als verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Gachardstraat 59 en ondernemingsnummer 0631.809.696. Copyright 2023 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.