chat icon

Vraag een audit aan

Een objectieve kijk op uw huidige kapitaalplan nodig? easyvest voorziet een gratis audit van uw portefeuille.

Waarom zou u een audit aanvragen?

Beheert een financieel adviseur uw portefeuille? U betaalt misschien hogere tarieven dan verwacht, loopt meer risico dan u denkt of bereikt lagere prestaties dan bij soortgelijke beleggingen. Wil u meer weten? Vraag een gratis audit.

Wat doen we voor u?

We sturen u graag een infografiek die de verdeling van uw activa, de daaraan verbonden risico’s en totale kosten, en het historische verloop van uw portefeuille weergeeft. Die gegevens vergelijken we met een easyvest-portefeuille met een soortgelijk risiconiveau.

Wat moet u doen?

Bezorg ons een overzicht van uw beleggingsportefeuille van uw bank. We sturen u binnen vijf werkdagen een auditverslag terug. Uw privacy is van groot belang voor ons. Daarom behandelen we uw persoonlijke gegevens met de grootste vertrouwelijkheid.

Waarom is dit gratis?

Met deze audit starten we een dialoog met u op om uw vertrouwen te winnen en u te helpen uw beleggingen beter te beheren. Hoewel heel wat mensen na de audit beslissen om bij easyvest te investeren, is deze actie volledig vrijblijvend.

Vraag een audit aan
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten als vennootschap voor portefeuillebeheer en als verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Gachardstraat 59 en ondernemingsnummer 0631.809.696. Copyright 2022 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische projecties weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.