chat icon

Ons beleid m.b.t. klanttevredenheid

easyvest zoekt voortdurend naar manieren om de kwaliteit van haar diensten en de tevredenheid van haar klanten te verbeteren.

Indien u ons een verbetering wil aanraden, of niet tevreden bent met een van de diensten of producten die easyvest aanbiedt, gelieve dat met ons te delen:

Via e-mail

Matthieu Remy
CEO
matthieu.remy@easyvest.be

Per post

easyvest bvba
Gachardstraat 59 
1050 Brussel

Deel met ons

Help ons

Gegarandeerde opvolging

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u meteen een bevestiging en zullen we u binnen vijf werkdagen een oplossing voor uw probleem aanbieden of naar méér details vragen met betrekking tot uw verzoek. Ons antwoord bevat:

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten als vennootschap voor portefeuillebeheer en als verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Gachardstraat 59 en ondernemingsnummer 0631.809.696. Copyright 2023 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.