chat icon

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. De aangeboden diensten

Deze website (www.easyvest.be) bevat een informatieve sectie en een reeks van interactieve applicaties. De interactieve applicaties bestaan uit applicaties die op de website teruggevonden kunnen worden waarbij bezoekers gevraagd wordt om specifieke data in te vullen die vervolgens automatisch worden verwerkt om een bepaald resultaat terug te geven aan de gebruiker. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de simulaties van de portefeuilles. Aangezien de bezoeker de data invult, is Easyvest NV niet in staat de nauwkeurigheid van die gegevens te valideren.

De publicaties, interactieve informatie en applicaties die op deze website teruggevonden kunnen worden zijn louter informatief, los van het feit of de data van Easyvest afkomstig zijn of van bepaalde derde partijen. Easyvest verifieert continu de nauwkeurigheid van de informatie die gepubliceerd is op de website alsook de nauwkeurigheid van de resultaten die gegenereerd worden na de automatische verwerking van de gebruikersinvoer. Daarom is het mogelijk dat de inhoud van de website op regelmatige basis wijzigt. Voor de data en applicaties die niet afkomstig zijn van Easyvest geldt dat de gegevens alleen afkomstig zijn van derde partijen die we als betrouwbaar beschouwen. Niettemin biedt Easyvest geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de volledigheid en juistheid van die gegevens, de applicaties en de resultaten van de automatische verwerking van de gebruikersinvoer.

Easyvest richt zich op een maximale beschikbaarheid van zijn website, maar behoudt zich het recht om om het even wie de toegang tot de website te ontzeggen, zonder voorafgaande waarschuwing, in geval van vermoeden van fraude, misbruik of om gewenste wijzigingen door te voeren.

2. Privacy

Easyvest is verantwoordelijk voor de persoonlijke data die verzameld en verwerkt worden op zijn website en zorgt ervoor dat uw privacy gerespecteerd en beschermd wordt.

Easyvest vraagt u bijvoorbeeld om de volgende gegevens door te geven voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer zodat we kunnen antwoorden op uw verzoek of u onze nieuwsbrief of persberichten kunnen toesturen;
  2. genoemde gegevens in subsectie 1), het bedrag dat u wil investeren, uw beleggingshorizon, een schatting van uw totale liquide middelen en uw risicobereidheid: om te antwoorden op uw verzoek om een voorlopig aangeraden portfolio te verkrijgen;
  3. genoemde gegevens in subsectie 1) en 2) hierboven, officiële identificatiegegevens (zoals het rijksregisternummer) net als alle andere informatie die door de wet vereist is in overeenstemming met de MiFID-richtlijn en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA): om een antwoord te kunnen geven op uw verzoek om een finaal aangeraden portfolio te verkrijgen en een rekening te openen.

Bovendien gaat u als bezoeker of gebruiker van deze website akkoord dat Easyvest persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt voor de volgende doeleinden: het beheer van contractuele en precontractuele relaties, om misbruik en fraude te voorkomen, statistieken en testen vast te stellen, personeel op te leiden, de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken, of voor de commerciële prospectie of direct marketing met betrekking tot de producten en financiële diensten of andere producten en financiële diensten die Easyvest aanbiedt of promoot.

U gaat ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens aan derden worden verschaft om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien rechtmatige belangen dat zo vereisen. In het bijzonder wanneer Easyvest een deel van zijn IT-infrastructuur en de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitbesteedt aan derde partijen, wordt gegarandeerd dat die derde partijen alle wettelijke verplichtingen nakomen die verbonden zijn aan het verwerken van persoonlijke gegevens.

Binnen Easyvest is de toegang tot de persoonlijke informatie die verzameld wordt op deze website beperkt tot de personen die die gegevens nodig hebben om hun bedrijfsfunctie te kunnen uitoefenen.

U hebt het recht om uw persoonlijke data op te vragen en kan eisen dat die gegevens gecorrigeerd worden indien ze verkeerd of niet relevant zijn. Om dat recht uit te oefenen stuurt u een schriftelijk verzoek naar Easyvest, gedateerd en ondertekend, naar het volgende adres:

Easyvest NV
De Praeterestraat 2
1000 Brussel
België

3. Gebruik van cookies

Wanneer u deze website bezoekt, is het mogelijk dat Easyvest in sommige gevallen automatisch ‘cookies’ op uw computer bewaart. Dat zijn kleine applicaties die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De informatie die door deze applicaties bewaard wordt, omvat onder meer de gekozen taal van de bezoeker toen die voor het eerst de website bezocht, zodat hij bij zijn volgende bezoek automatisch de eerder gekozen taal te zien krijgt. Indien u niet wil dat deze cookies op uw harde schijf bewaard worden, dan kan u de instellingen van uw internetbrowser wijzigen om cookies te verwerpen. In dat geval kan Easyvest uw gebruikerservaring op zijn website niet garanderen.

Indien u dat wil, kan u de cookies ook verwijderen van uw harde schijf telkens nadat u de website bezocht hebt.Indien u dat wil, kan u de cookies ook verwijderen van uw harde schijf telkens nadat u de website bezocht hebt.

Easyvest verwerkt de data die deze cookies verzamelen in alle vertrouwen in overeenstemming met de beste bankpraktijken en in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

4. Virussen

Easyvest zorgt ervoor dat alle data die op de website geplaatst worden voorafgaand aan de publicatie gescand worden om de aanwezigheid van op dat moment bekende virussen te vermijden. Easyvest controleert regelmatig alle downloadbare data op de website om de aanwezigheid van op dat moment bekende virussen te vermijden.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die Easyvest neemt kunnen we niet garanderen dat de website volledig vrij is van virussen, door de snelle evolutie van het internetverkeer en de bijbehorende risico’s.

Omdat die risico’s verbonden zijn aan het gebruik van het internet raadt Easyvest daarom uitdrukkelijk aan om alle gedownloade informatie te scannen, zelfs wanneer die afkomstig is van een entiteit die gezien wordt als betrouwbaar door de cliënt, om de aanwezigheid van virussen te detecteren.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website www.easyvest.be, met inbegrip van om het even welke informatie, alsook informatieve en interactieve applicaties, programma’s, handelsmerken en logo’s daarin zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten van Easyvest. De bezoeker van deze website moet de intellectuele-eigendomsrechten van Easyvest respecteren en zich onthouden van het schenden van de wetgeving.

Easyvest heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat alle afbeeldingen, videomateriaal of andere multimedia-applicaties die afkomstig zijn van derde partijen betrouwbaar zijn. De contractuele relatie met deze partijen stipuleert dat deze leveranciers ervoor moeten zorgen dat de applicaties en diensten die ze voorzien, voldoen aan alle eisen met betrekking tot de intellectuele-eigendomsrechten en andere gerelateerde en relevante rechten. Daarom gaat Easyvest ervan uit dat alle afbeeldingen, videomateriaal of multimedia-applicaties die gebruikt worden of beschikbaar gesteld worden op een legale manier verkregen werden en daarom openbaar gepubliceerd mogen worden. Indien u echter op deze website gegevens, afbeeldingen, videomateriaal of multimedia-applicaties aantreft waarvan u denkt dat ze inbreuk maken op uw intellectuele-eigendomsrechten, uw auteursrecht of andere gerelateerde, relevante rechten, dan vragen wij u om ons onmiddellijk te contacteren en te informeren.

6. Wijzigingen

Easyvest behoudt zich het recht om de inhoud van deze website op om het even welk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website actueel is.

7. Account en wachtwoord

Om deze website te gebruiken kan u beslissen om een gebruikersaccount aan te maken. Hieraan kan u een gebruikersnaam en wachtwoord koppelen. Die gebruikersnaam en het wachtwoord worden in geen enkel geval doorgegeven aan derde partijen.

Easyvest behoudt zich het recht om de toegang tot uw gebruikersaccount te ontzeggen indien we vermoeden dat u de geheimhoudingsplicht geschonden hebt en/of dat uw vertrouwelijke gegevens het doelwit vormden van aanvallers (hackers). Indien u vermoedt dat uw confidentiële data gestolen werden, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren.

8. Verantwoordelijkheid

Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant, kan Easyvest niet aansprakelijk gehouden worden voor:

9. Wetten en jurisdictie

De informatie met betrekking tot de diensten en de producten die op deze website vermeld worden, en hun publicatie, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om juridische geschillen te behandelen met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, websites en pagina’s die eraan gerelateerd zijn en het gebruik ervan door de bezoeker.

Geen leer van rechtskeuze en jurisdictie kan ervoor zorgen dat het recht van toepassing of de bevoegde rechtbanken die eerder vernoemd werden respectievelijk niet van toepassing en niet bevoegd zijn.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.