chat icon

Onze benadering

easyvest maakt gebruik van een doordachte, beproefde beleggingsfilosofie om uw zuurverdiende geld te laten renderen. Het is onnodig om op zoek te gaan naar de juiste aandelen of de markt proberen te verslaan: probeer simpelweg te surfen op de markt, uzelf te ontdoen van alle ruis van financiële goeroes en te focussen op de opbouw van uw vermogen op lange termijn.

Deze beleggingsmethode is gebaseerd op de moderne portefeuilletheorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. Matthieu Remy ontwikkelde die aan de Harvard Business School, in samenwerking met wereldbekende financiële experts en ze werd goedgekeurd door Leleux Associated Brokers.

De beleggingsmethode van easyvest is gebaseerd op vijf pijlers:

  1. De juiste beleggingsklassen selecteren
  2. Alleen de beste financiële producten selecteren
  3. Risico-efficiënte modelportefeuilles ontwerpen
  4. De portefeuille aanbevelen die het beste bij u past
  5. Uw portfolio sturen

1. De juiste beleggingsklassen selecteren

Beleggingsklassen zijn de fundamentele bouwblokken voor een beleggingsportfolio. Ze zijn beschikbaar in allerlei vormen, zoals aandelen, obligaties of valuta.

Elke beleggingsklasse speelt een specifieke rol in een portfolio. Simpel gezegd: aandelen stimuleren de groei van uw portfolio en obligaties beschermen u in het geval van een crisissituatie.

Door die verschillende beleggingsklassen met elkaar te combineren in de juiste proportie kan u het verwachte rendement verhogen en de daaraan verbonden risico’s minimaliseren. In financiële kringen spreken we ook wel van ‘diversificatie’.

We gebruiken de volgende beleggingsklassen in al onze portfolio’s. Wij geloven dat ze op lange termijn de beste groei en stabiliteit voor beleggers garanderen.

BeleggingsklassenBeschrijvingRol
Globale aandelenGediversifieerde selectie van bedrijven in verschillende regio’s en industrieënKapitaalgroei
Europese staatsobligatiesSchuldobligaties uitgegeven door Europese landen om hun werkzaamheden te financieren en als een gebruikelijke bron van inkomstenKapitaalbehoud
Liquide middelenLiquide activa die gebruikt worden om het risico in volatiele markten te verlagenKapitaalbehoud

Merk op dat de beleggingsklasse ‘globale aandelen’ op zichzelf meerdere subcategorieën heeft zoals vastgoed en grondstoffen. Door globale aandelen te beheren wordt u dus blootgesteld aan heel wat andere beleggingsklassen, wat de diversificatie van uw portfolio ten goede komt.

2. Alleen de beste financiële producten selecteren

We onderhouden geen relaties met andere investeringsfirma’s en accepteren geen enkele soort commissie van hen. Daarom zijn we volledig onafhankelijk en kunnen we u de beste producten aanraden om uw portfolio mee op te bouwen.

Het portfolio dat we u aanraden bouwen we op met financiële producten die we trackers of exchange-traded funds (ETF) noemen. ETF’s zijn zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds, maar worden in real time verhandeld zoals aandelen op de beurs, zoals de Bel-20 of Euronext. Ze worden niet actief beheerd of opgevolgd en evenaren de prestaties van de beursindex die ze volgen. Ze worden gekenmerkt door hun lage kosten, toegankelijkheid en belastingvoordeligheid.

We hebben alle ETF’s die onze geselecteerde beleggingsklassen volgen uitvoerig gescreend. Twee ervan werden op een shortlist geplaatst omdat ze de laagste kosten aanbieden, een geweldig historisch resultaat hebben neergezet en een respectabele tegenpartij ze beheert. Die producten proberen de prestaties van de onderstaande indexen te evenaren.

BeleggingsklassenGetrackte index
Globale aandelenMSCI All Country World IM
Europese staatsobligatiesJPM Government Bond Index EMU
Liquide middelenCash

We zoeken continu naar de beste beleggingsproducten die geschikt zijn voor u en kunnen u daarnaast andere opties aanraden indien we denken dat die waardevol zijn voor uw portfolio.

3. Risico-efficiënte modelportefeuilles ontwerpen

Met behulp van de twee bovengenoemde ETF’s heeft easyvest tien risico-efficiënte portefeuilles ontworpen. Elk portfolio komt overeen met een risiconiveau dat de belegger kan dragen. easyvest Portfolio 1 is de minst risicovolle portefeuille terwijl easyvest Portfolio 10 de meest risicovolle is.

We definiëren het risico als de maximale waarde van het portfolio die de belegger bereid is te verliezen in om het even welk jaar. Het risico voor easyvest Portfolio 5 bedraagt bijvoorbeeld 15 procent. Dat betekent dat we in 98 procent van de gevallen verwachten dat we niet meer dan 15 procent verliezen.

Het risiconiveau is een statistische meting die de toekomst probeert te voorspellen. Het statistische model dat we gebruiken probeert te voorspellen hoe de globale markten zich zullen gedragen. Dat is een benadering die evengoed verkeerd kan blijken. Niemand kan de toekomst voorspellen. Toch hebben we een gegronde reden om te geloven dat ons model het bij het goede eind heeft indien we de voorspellingen uit het verleden vergelijken met wat er echt gebeurde.

Het volgende belangrijke concept is dat een gegeven risico ook gekoppeld wordt aan een verwacht rendement. Harry Markowitz omschreef die relatie tussen risico en rendement voor het eerst in 1952, in een theorie waarvoor hij later de Nobelprijs voor Economie (1990) in ontvangst mocht nemen. In simpele termen gezegd: zodra een belegger besloten heeft welk risiconiveau hij wil tolereren, kan hij ook het verwachte rendement van dat portfolio bepalen, en vice versa. In principe stijgt het potentiële rendement wanneer het risico stijgt. Vandaar het populaire statement: geen risico, geen beloningen.

De onderstaande tabel illustreert het evenwicht tussen risico en rendement van alle easyvest-modelportfolio’s. Ons statistische logaritme berekent en actualiseert elke dag de waarden om alle beschikbare informatie uit het verleden te overwegen. Ook hier geldt: deze cijfers beloven geen gegarandeerde prestaties. Ze worden gebruikt door easyvest om de toekomst statistisch vorm te geven.

RisicoMaximaal verliesJaarlijks rendementMix
12,2%2,7%8% / 90%
24,0%3,2%18% / 80%
36,7%3,7%28% / 70%
49,8%4,2%38% / 60%
513,0%4,7%48% / 50%
616,4%5,2%58% / 40%
719,8%5,7%68% / 30%
823,2%6,2%79% / 19%
926,6%6,7%89% / 9%
1029,6%7,1%98% / 0%
Mix: % aandelen / % obligaties
Alle portfolio’s bevatten 2 procent liquide middelen
Het verwachte jaarlijkse rendement is netto (alle kosten en belastingen zijn al afgetrokken)
Berekeningsdatum: 1/1/2018

4. De portefeuille aanbevelen die het beste bij u past

We raden u aan om te beleggen in een van de tien easyvest-portfolio’s, op basis van uw persoonlijke behoeftes en doelstellingen. We hebben specifiek aandacht voor uw leeftijd, financiële kennis en ervaring, beleggingshorizon, financiële doelstellingen, tolerantie voor verliezen en persoonlijke projecten.

We willen er zeker van zijn dat het portfolio dat we u aanraden geschikt is voor u. Wanneer u een account opent volgen we daarom twee stappen. Eerst beantwoordt u een korte persoonlijke vragenlijst die ons helpt om uw beleggersprofiel te bepalen en u een eerste aanbeveling te doen. Ten tweede hebt u een gesprek met uw persoonlijke persoonlijke adviseur over uw beleggersprofiel. U kan samen nog wijzigingen doorvoeren voordat u uw selectie valideert en wij uw portfolio opbouwen.

5. Uw portfolio sturen

De opbouw van uw portfolio is niet het einde, maar het begin. We informeren u regelmatig over de prestaties van uw portfolio. We waarschuwen u wanneer de portefeuille begint af te wijken van uw vooropgestelde doelstellingen en profiel, en helpen u bij de opbouw van uw vermogen op lange termijn.

Doordat het evenwicht tussen aandelen en obligaties van tijd tot tijd kan wijzigen door marktomstandigheden, houden we alle wijzigingen nauwlettend in de gaten en geven we aanbevelingen om op koers te blijven met uw risicoprofiel. Het enige wat u hoeft te doen, is die transacties valideren voordat we ze voor u uitvoeren.

Een vermogen opbouwen, dat doet u op lange termijn. Daarom moet u misschien overwegen om op regelmatige basis geld aan uw portfolio toe te voegen. We ondersteunen u bij het ontwerp van een aangepast spaarplan om uw financiële doelstellingen te bereiken en geld toe te voegen aan uw bestaande portefeuille.

Uw persoonlijke doelstellingen zullen misschien mettertijd wijzigen. Daarom evalueren we uw beleggersprofiel na enkele jaren opnieuw. Of we doen dat bij een grote gebeurtenis zoals een huwelijk, de geboorte van een kind, de aankoop van een huis of wanneer u met pensioen gaat.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.