chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

18 Sep 2019
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Hoe wordt mijn IPT bij easyvest belegd?

Het kapitaal van uw IPT kan worden belegd in een verzekering met een gegarandeerd rendement en kapitaal (Tak 21) of in een verzekeringsfonds dat geen garantie biedt op het rendement en het kapitaal (Tak 23) bestaande uit een belegging in een indexfonds ("ETF"of "tracker") bestaande uit wereldwijde aandelen. Het is mogelijk om deze twee investeringen te combineren om een ​​gewenst risiconiveau te bereiken en de gewichten van deze twee beleggingen in de loop van de tijd aan te passen om het opgebouwde kapitaal veilig te stellen naarmate uw pensionering nadert.

Laatst bijgewerkt op 18/09/2019

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten als vennootschap voor portefeuillebeheer en als verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Gachardstraat 59 en ondernemingsnummer 0631.809.696. Copyright 2023 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.
/>