chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

18 Sep 2019
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Hoeveel kunt u bijdragen aan uw POZ?

Het maximale bedrag dat u elk jaar kunt bijdragen aan uw Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) wordt afgetopt volgens de '80%-regel', een berekening die meestal is gebaseerd op uw jaarlijkse inkomen, uw leeftijd en uw loopbaanduur. Start nu een simulatie van een pensioenplan op easyvest om het exacte bedrag dat u kunt bijdragen te ontdekken.

Laatst bijgewerkt op 18/09/2019

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.