chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

18 Sep 2019
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Ik heb al een IPT bij een andere instelling. Kan ik deze overdragen naar easyvest?

Ja, maar het is essentieel dat u evalueert of een dergelijke overdracht financieel voordelig is. De meeste verzekeraars rekenen namelijk overdrachtskosten aan tot soms 5% van het overgedragen kapitaal. Ondanks deze vergoeding kan de opbrengstverhoging als gevolg van de overdracht de transactie rechtvaardigen en de overdrachtskosten snel compenseren. Het is ook altijd mogelijk om het opgebouwde kapitaal niet over te dragen, te laten aangroeien tot uw pensioen, niet langer bij te dragen aan uw huidige IPT en een nieuwe IPT te openen bij easyvest met een beter rendement op toekomstige premies.

Laatst bijgewerkt op 18/09/2019

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.