chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

18 Sep 2019
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Wat is een POZ?

De Pensioensovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is een pensioenplan dat voorbehouden is voor zelfstandigen en waarmee zij aanvullend kapitaal kunnen opbouwen. Dit pensioenplan bestaat uit een fiscaal aftrekbare levensverzekering waaraan de zelfstandige bijdraagt ​​en waarvan hij de pensioengerechtigde is.

Laatst bijgewerkt op 18/09/2019

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.