chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

18 Sep 2019
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Welke voordelen biedt een beleggingsrekening?

Een Beleggingsrekening heeft 3 voordelen:

1. Een beleggingsrekening is kostenefficiënter dan alternatieven zoals levensverzekeringen.

2. Het biedt meer flexibiliteit wat betreft de beleggingshorizon, omdat het geïnvesteerde kapitaal niet geblokkeerd staat en op elk moment kan worden gerecupereerd.

3. Er is geen limiet aan het bedrag dat kan worden belegd.

Laatst bijgewerkt op 18/09/2019

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten als vennootschap voor portefeuillebeheer en als verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Gachardstraat 59 en ondernemingsnummer 0631.809.696. Copyright 2023 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.
/>