chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

19 Jul 2022
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Welke kosten en belastingen zijn van toepassing op een beleggingsrekening?

easyvest rekent kosten aan vanaf 0,5% (incl. BTW) op de geïnvesteerde bedragen. easyvest heft ook taksen voor de belastingsdienst, waaronder de transactietaks, bronbelastingen en, indien van toepassing, een belasting op beleggingsrekeningen. Bezoek onze tarievenpagina voor meer informatie.

Laatst bijgewerkt op 19/07/2022

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.