chat icon
Corentin Scavée

Corentin Scavée

11 Mar 2017
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

De markten groeien tot in de hemel

Wanneer de financiële markten een historische hoogte bereiken, is het menselijk om twee keer na te denken voor u investeert, of zelfs te overwegen om alle bestaande beleggingen te verkopen. Ons slecht-geprogrammeerd brein maakt ons wijs dat de koers niet méér zal stijgen en hoogstwaarschijnlijk zelfs zal dalen. Dit is echter misleidend.

De markten groeien tot in de hemel

Een slecht-geprogrammeerd brein

Onze hersenen kunnen niet altijd even goed overweg met statistieken. Beeld uzelf in dat u een spelletje ‘kop of munt’ speelt. U gooit eerst tienmaal kop op een rij. De kans dat u dit tienmaal na elkaar doet is echter zo klein dat u de neiging zou hebben om bij de volgende ronde op munt in te zetten. Echter is die elfde worp nog steeds onderworpen aan een kans van 50%; statisch gezien hebben vorige resultaten geen invloed op de kansen van de volgende worp.

De financiële markten zijn ook onderworpen aan dezelfde statistische principes. Zelfs wanneer de prijzen reeds een lange tijd aan het stijgen zijn, is er geen enkele reden waarom deze niet verder zouden stijgen. Vanuit een empirisch oogpunt lijkt het historisch resultaat van de oudste index ter wereld, de Dow Jones Industrial, deze theorie te bevestigen.

Hoogepunten helemaal niet zo speciaal

We hebben de neiging om het bereiken van een historisch hoogtepunt te aanzien als een zeldzame gebeurtenis die slechts éénmaal in tien jaar voorkomt. Echter kende de Down Jones-index over de laatste 116 jaar gemiddeld een hoogtepunt iedere 7 maanden, ofwel 15% van de tijd. Historische hoogtepunten komen dus relatief vrij vaak voor.

En de stijging zet zich voort

In 68% van de gevallen, nadat de Dow Jones een historisch hoogtepunt bereikte, bleef de Dow Jones verder klimmen naar een hogere koers. De investeerder die durfde te beleggen op een historisch hoogtepunt genereerde gemiddeld een rendement van 7,5% per jaar. In dat opzicht vormt een hoogtepunt in feite een opportuniteit voor de belegger die de controle heeft over zijn eigen emoties en bewustzijn.

Een erg relatief hoogtepunt

Een hoogtepunt wordt gedefinieerd als de hoogste koers in een bepaalde tijd. Deze notie is van toepassing op de financiële markten en zorgt daarom voor de veronderstelling dat er glazen plafond bestaat dat niet verbroken kan worden. Die perceptie is echter fout. Vanwege verschillende factoren zoals de bevolkingsgroei, inflatie en verhoogde productiviteit zijn de financiële markten wel degelijk in staat om de hemel te bereiken.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.