chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

09 Apr 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Wat bedoelen we met ‘de markt’?

We hebben het vaak over ‘de markt’ zonder deze duidelijk te definiëren. In feite bestaan er heel wat verschillende markten over de hele wereld en is het daarom belangrijk te definiëren over welke markt we het precies hebben, dit om verwarring te vermijden. Wanneer wij bij Easyvest over de markt spreken, hebben we het over alle bedrijven die ergens In de wereld verhandeld worden op een beurs. Hoewel het vandaag de dag nog steeds onmogelijk is om te investeren in de gehele markt lijken technologische ontwikkelingen te suggereren dat het misschien in de toekomst mogelijk zou zijn.

Wat bedoelen we met ‘de markt’?

Heel wat verschillende markten

In een vorige publicatie toonden we aan dat geen enkele professionele belegger of investeerder de markt op lange termijn kan verslaan. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is om uit te leggen wat we precies bedoelen met ‘de markt’.

Een markt is een plaats waar kopers en verkopers samenkomen om goederen of diensten te verhandelen. Volgens die definitie zijn er miljoenen markten in de hele wereld, bijvoorbeeld de Midi-markt in Brussel.

In de financiële sector bedoelen we met een markt een plaats waar beleggers financiële instrumenten kunnen verhandelen, zoals obligaties en aandelen, maar ook nog heel wat andere opties. Wanneer professionele investeerders een markt noemen, verwijzen ze doorgaanse naar een selectie van de grootste beursgenoteerde bedrijven die op een beurs in een bepaalde regio verhandeld worden. Ieder woord in die laatste zin is van belang, maar hier komen we zo meteen nog op terug… Die soort markt wordt bovendien steeds aan een index gekoppeld die de prestaties van de markt opvolgt.

Bijvoorbeeld, de BEL20 is de index die de prestaties van de 20 grootste beursgenoteerde bedrijven in België volgt. De Euro Stoxx daarentegen volgt de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven die verhandeld worden in Europa, én de S&P500 is de index die de prestaties van de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten opvolgt.

De markt

Men mag niet in de verleiding komen om een financiële markt te vergelijken met een gehele economie. Doorgaans gaat het om de beurs en worden obligaties links gelaten. We verwijzen dus enkel naar alle beursgenoteerde bedrijven, terwijl er in de realiteit ook nog heel wat andere bedrijven zijn die niet openbaar verhandeld worden. Bovendien is de beurs vaak gelimiteerd tot grote kapitalisaties, waardoor kleine of middelgrote bedrijven niet van toepassing zijn. Ten slotte kan de term wijzen op een kleine regio die globaal gezien onbelangrijk is, zoals België.

Vanuit een theoretisch standpunt omvat de markt alle aandelen van alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld, van eender welke grootte en afkomstig uit eender welke land of industrie. Daarom bevat de markt niet alleen grote Belgische bedrijven die bier verkopen zoals ABInbev, maar ook internationals uit de Verenigde Staten die consumentenelektronica produceren zoals Apple, of kleinere Braziliaanse bedrijven die houten panelen vervaardigen zoals Duratex. Wat zegt u? U kent het laatste bedrijf niet? Wel, ik ook niet.

Volgens de World Federation of Exchanges telt de globale markt maar liefst 50.000 bedrijven die een totale verhandelbare waarde hebben van 57 triljard euro. Dat is méér dan 100 keer het Belgische bruto nationaal product! Een belegger die wil investeren in de markt moet dus aandelen kopen van al deze bedrijven.

 
         

De ‘belegbare’ markt

Helaas is het in de praktijk te duur of zelfs onmogelijk om te investeren in de gehele globale markt. Sterker nog, beeld u een klein bedrijf in die verhandeld wordt op de beurs in Bangladesh. Wanner dat bedrijf miljoenen aandelen zou moeten uitgeven zodat het kan voldoen aan alle beleggers die in de globale markt willen investeren, dan zou de waarde van die aandelen te klein zijn in vergelijking met de transactiekosten die zich voordoen om een aandeel aan te kopen. Het zou nooit winstgevend kunnen zijn voor de gemiddelde belegger om te investeren in een dergelijk klein bedrijf.

Bovendien zijn sommige aandelen simpelweg niet eenvoudig toegankelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval van een aantal Chinese aandelen die uitsluitend beschikbaar gesteld worden voor Chinese investeerders.

Dus wat bedoelen we precies met de ‘belegbare’ markt? Het bedrijf MSCI (Morgan Stanley Capital International) schat de werkelijke totale waarde van de markt op 9.000 bedrijven die in totaal ongeveer 70 triljard euro voorstellen.

De MSCI World-index vormt de belangrijkste referentie voor professionele investeerders wanneer het gaat om de globale markt. Echter zijn er slechts een handvol beleggers die realiseren dat de MSCI World enkel grote en middelgrote bedrijven van 23 ontwikkelde landen voorstelt. Dat betekent ongeveer 1.700 bedrijven die zowat 80% van de totale ‘belegbare’ markt voorstellen. Eender welke belegger kan eenvoudig investeren in deze index via één van de 18 beschikbare ETF’s die de MSCI World volgen.

De MSCI ACWI (All Country World Index) leunt dichter aan bij de belegbare markt door de grote en middelgrote bedrijven van 23 opkomende markten toe te voegen. Gezamenlijk stellen deze 2.400 bedrijven ongeveer 85% van de belegbare markt voor. Als kers op de taart is er ook nog de MSCI ACWI IMI (Investable Market Index) die gelanceerd werd in 2007 en kleine bedrijven aan de hoop toevoegt. Deze index stelt 99% van de totaal investeerbare markt voor, maar wordt slechts door 2 ETF’s opgevolgd. Echter kan men ervan uit gaan dat er in de toekomst heel wat indexen aan het tot nu toe beperkte rijtje zullen toegevoegd worden.

Al de bovenstaande indexen houden echter nog geen rekening met wat we de grensmarkten noemen. Denk bijvoorbeeld aan Koeweit, Argentinië of Nigeria. Hoewel deze landen slechts een kleine fractie van de markt voorstellen, worden ze steeds populairder bij investeerders. Aangezien de financiële gegevens uit deze markten steeds toegankelijker en betrouwbaarder wordt, is het niet onmogelijk dat de MSCI deze landen binnenkort aan een nieuwe globale index zal toevoegen.

Verdeling belegbare markt volgens regio, grootte en sector

Wat kunnen we zeggen over de markt?

Wanneer we kijken naar de markt, dan valt het meteen op dat de Verenigde Staten méér dan 50% van de totale marktwaarde voorstellen. Aan de andere kant stellen de opkomende markten zoals China, Brazilië of India slechts 10% van de totale marktwaarde voor, zelfs wanneer ze de laatste tien jaar ontzettend vaak in de media voorkomen.

Daarna zijn de grote bedrijven doorslaggevend. Consumptiegoederen vormen de grootste sector, gevolgd door de financiële sector en de technologische sector.

En hoe valt België in dat plaatje? Wel, onze markt is minuscuul: we stellen minder dan 0,5% van de totale waarde voor!

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.