chat icon

Beleid inzake de behandeling en verwerking van orders

1. Inleiding

De onderneming heeft een beleid en procedures waarin wordt beschreven hoe orders van klanten voor financiƫle instrumenten worden behandeld. In dit geval biedt de onderneming in het kader van haar vermogensbeheeractiviteiten geen uitvoeringsdiensten of beleggingsadvies aan haar klanten aan, maar alleen vermogensbeheer, en verwerkt zij derhalve geen orders van klanten, aangezien zij deze niet ontvangt.

2. Beleid

De onderneming hanteert de volgende beginselen als haar beleid voor de behandeling van orders van klanten:

  1. Geen aanvaarding van orders van klanten in portefeuillebeheer
    De vennootschap aanvaardt geen orders van klanten in het kader van haar portefeuillebeheer. In feite is het bij dit soort activiteiten de onderneming die het initiatief neemt om al dan niet een order te plaatsen, overeenkomstig haar beheersbeleid, dat door de klant wordt aanvaard bij de ondertekening van het beheerscontract.

  2. Verzoek tot liquidatie
    Hoewel de onderneming niet van mening is dat stricto senso verzoeken tot liquidatie van de portefeuille in beheer als opdrachten tot verwerking van financiƫle instrumenten (d.w.z. het is een instructie, geen order), spreekt het vanzelf dat de onderneming dit soort verzoeken zal inwilligen, binnen de grenzen van wat wettelijk en contractueel is toegestaan. Dit soort transacties kan met name worden onderworpen aan een analyse in overeenstemming met de anti-witwasvoorschriften.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.