chat icon

Beleid en procedures inzake inducements

1. Inleiding

Een vermogensbeheerder kan stimulansen (d.w.z. inducements) ontvangen van de beheerders van de fondsen die zij in de portefeuilles van haar klanten belegt. Deze stimulansen kunnen de vorm aannemen van een geschenk, een korting of een commissie. Deze praktijken komen niet voor in de sector van de trackers (d.w.z. een categorie van financiële instrumenten die uitsluitend door de onderneming worden gebruikt). Bovendien is het beleid van de onderneming om geen inducements te aanvaarden.

2. Beleid

De  volgende principe vormt het beleid van de onderneming inzake deze inducements.

  1. Nooit inducements
    De onderneming heeft een beleid dat erop gericht is nooit inducements te aanvaarden. De onderneming geeft er de voorkeur aan onafhankelijk te zijn van enig fonds en eenvoudige, begrijpelijke en transparante tarieven en kostenstructuren aan haar klanten mede te delen. De onderneming vindt inducements een gruwel voor de consument en een bron van belangenconflicten.

3. Procedures

3.1. Nooit inducements

Een SGPCI-onderneming die onverschuldigde betalingen ontvangt, is verplicht deze terug te geven. Aangezien de onderneming geen te hoge betalingen ontvangt, bestaat hiervoor geen speciale procedure.

3.2. Toezicht op de naleving van beleid en procedures

De nalevingsfunctionaris is verantwoordelijk voor de handhaving van dit beleid en de toepassing van deze procedures binnen de onderneming.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.