chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

18 Oct 2018
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Hoe berekenen we onze projecties en aanbevelingen?

Monte Carlo: het instrument voor statistische projectie 

We schatten de toekomstige waarde van een portefeuille aan de hand van een Monte-Carlosimulatie. Via dit statistisch proces simuleren we miljoenen marktscenario's, rekening houdend met de in het verleden behaalde resultaten van de activa in de portefeuille, hun historische volatiliteit, correlaties, kosten, toepasselijke belastingen en inflatie.

montecarlo_1_nl.png

Vervolgens voegen wij de verkregen simulaties samen en bepalen wij de mediaan, d.w.z. de simulatie die precies in het midden ligt met 50% van de simulaties erboven en 50% eronder.

montecarlo_2_nl.png

Met hetzelfde principe kunnen we bepalen wat er zou kunnen gebeuren in geval van slechte marktprestaties door het tiende percentiel van de simulaties te nemen, namelijk de projectie waaronder maar 10% van de simulaties slechter zijn. 

Ten slotte duidt het negentigste percentiel van de simulaties op een sterke markt waarin er maar een kans van 10% is dat de portefeuille daadwerkelijk beter zal presteren dan deze simulatie, en er daarom 90% kans is dat het feitelijke resultaat lager zal zijn.

Algemene veronderstellingen

We gebruiken de volgende algemene veronderstellingen in de projecties van easyvest:

 • Prognoses zijn gebaseerd op prestaties in het verleden en de volatiliteit van activa, waarbij we aannemen dat het verleden een goede voorspeller van de toekomst is.
 • Geschatte rendementen zijn na aftrek van vergoedingen en belastingen.
 • In het geval van stortingen of opnames, nemen we aan dat ze plaatsvinden op het einde van het jaar.
 • De standaardinflatie is ingesteld op 0%. De gebruiker kan het aanpassen in de sectie veronderstellingen.
 • De beleggingsdoelstelling, alle andere cijfers, de rendementen en de weergegeven grafieken worden uitgedrukt in ‘reële’ euro’s, dat wil zeggen gecorrigeerd voor inflatie zoals gedefinieerd in de veronderstellingen.
 • Deposito’s en periodieke rentes groeien in dezelfde mate als de inflatie.

Aanbevelingen en slaagkans

Al onze aanbevelingen zijn gebaseerd op een waarschijnlijkheid om het gedefinieerde doel te bereiken. Die waarschijnlijkheid kunnen we omzetten in hypothesen. We definiëren een standaardkans die varieert afhankelijk van het beleggingsdoel:

 • Algemeen beleggen: onze aanbevelingen gaan uit van een waarschijnlijkheid van 50% om het verwachte bedrag aan het einde van de beleggingshorizon te bereiken, wat betekent dat we een gemiddeld rendement verwachten.
 • Pensioenplanning: onze aanbevelingen gaan uit van een waarschijnlijkheid van 90% om uw levensstandaard na uw pensioen te kunnen behouden. We stellen de waarschijnlijkheid van dit plan op een zeer hoog niveau in om ervoor te zorgen dat u in staat bent om aan uw financiële behoeften te voldoen gedurende uw gehele pensioen, een periode van uw leven waarin u uw inkomsten niet langer kunt aanvullen.
 • Pensioeninkomen: net als bij de pensioenplanning, gaan onze aanbevelingen ervan uit dat u een kans van 90% hebt om het bedrag te behalen dat u wil achterlaten aan uw nabestaanden, terwijl u geniet van een periodieke bijdrage om uw levensstandaard te behouden.
 • Aanzienlijke aankoop: onze aanbevelingen gaan uit van een waarschijnlijkheid van 60% om het bedrag te verwerven dat u nodig hebt om uw aankoop te doen. We beschouwen met andere woorden een marktscenario dat iets onder het gemiddelde ligt.

Beperkingen

Hoewel we ernaar streven zo precies mogelijk te zijn in onze simulaties en aanbevelingen, hebben ze bepaalde beperkingen die voornamelijk voortvloeien uit het feit dat we de toekomst niet kunnen voorspellen. De elementen die van invloed kunnen zijn op onze simulaties zijn de volgende:

 • Prestaties uit het verleden worden mogelijks niet herhaald.
 • Hoge inflatie kan de reële resultaten sterk beïnvloeden.
 • De aanbevelingen zijn mogelijks niet voldoende om uw financiële doelen te bereiken.

Laatst bijgewerkt op 18/10/2018

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.