chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

20 Oct 2015
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Kan ik een rekening openen voor een vennootschap?

Natuurlijk kunt u ook een account openen voor een vennootschap. U moet echter wel de volgende documenten voorzien:

  • Statuten van de vennootschap
  • Naam en identiteitskaart van de manager(s)
  • Naam en identiteitskaart van eender welke begunstigde die méér dan 25% van de aandelen of het stemrecht bezit

Praktisch gaat u als volgt te werk: u maakt allereerst een gebruikersaccount op ons platform aan. U gebruikt uw e-mailadres als gebruikersnaam en voert alle vereiste informatie in.

Tijdens het inschrijvingsproces wordt u gevraagd om wat persoonlijke informatie te delen. Hier kan u aangeven dat u graag een account wenst te openen voor een bedrijf.

Om de opening van uw rekening te voltooien, moet u alle aandeelhouders van uw bedrijf identificeren, inclusief alle managers als deze geen partners zijn. Deze mensen worden mogelijks aan de online vragenlijst onderworpen.

Laatst bijgewerkt op 20/10/2015

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.