chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

29 Dec 2015
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Wat is diversificatie en waarom is het belangrijk?

Diversificatie is het toepassen van het gezegde: “Leg niet al je eieren in één mand.”. In de financiële sector houdt dit in dat er geïnvesteerd wordt in verschillende financiële instrumenten om het totale risico van de beleggingsportefeuille te beperken.

In 1952 toonde Nobelprijswinnaar Harry Markowitz aan dat, indien een persoon investeert in twee verschillende bedrijven, welke elk een gelijkaardig rendement bieden alsook een gelijkaardig risico inhouden, het portfolio van deze beleggingen minder risico inhoudt maar wel vergelijkbaar is met dat van een persoon die alles in één enkel bedrijf investeert. Diversificatie elimineert bijgevolg een deel van het risico op verlies maar biedt tegelijkertijd een gelijkaardig rendement op de investering aan. Markowitz merkte hierbij op dat de koers van beide bedrijven niet-gecorreleerd mag zijn om een verlaagd risico te kunnen waarnemen.

Om dit met een voorbeeld te illustreren: beeldt u twee bedrijven in, AirlineCo en FuelCo. AirlineCo is een luchtmaatschappij die passagiers via de lucht vervoert van punt A naar punt B. FuelCo daarentegen is een oliebedrijf die de vliegtuigen van AirlineCo voorziet van brandstof.

Het is eenvoudig te begrijpen dat AirlineCo en FuelCo hier niet-gecorreleerde bedrijven zijn. Wanneer de prijs van olie daalt, dalen ook de brandstofkosten voor AirlineCo. Daardoor maakt AirlineCo méér winst en stijgt hun aandelenkoers. Op hetzelfde moment ziet FuelCo zijn koers dalen omdat het minder winst kan maken op de verkoop van brandstof aan AirlineCo.

Wanneer de olieprijs echter hoog is, moet AirlineCo méér geld ophoesten om hun vliegtuigen de lucht in te krijgen en zal de koers van hun aandelen dalen. Tegelijkertijd maakt FuelCo méér winst omdat het een hogere marge kan aanrekenen op haar brandstof. U merkt dus dat de winstprognose van AirlineCo en FuelCo niet-gecorreleerd is: de koers van deze bedrijven beweegt in tegenstelde richtingen. Het geluk van de één is het ongeluk van de ander en vice versa.

Maar waarom is dit belangrijk voor een investeerder? Om dit te begrijpen nemen we een kijkje naar het volgende numerieke voorbeeld. Stel dat in eender welk gegeven jaar, AirlineCo haar koers ziet stijgen met 20%, terwijl die van FuelCo daalt met 10%. Het volgende jaar nemen we echter een tegengestelde trend waar: AirlineCo verliest 10% terwijl FuelCo 20% stijgt. Dit scenario kan samengevat worden in de volgende tabel: AirlineCo en FuelCo tabel

De onderstaande tabel toont het resultaat aan voor drie beleggers: Kwik, Kwek en Kwak. Elk van de beleggers investeerde €200 maar volgde een verschillende strategie. Kwik investeerde al zijn geld op een niet-gediversifieerde manier, namelijk in AirlineCo. Kwek daarentegen investeerde al zijn geld op dezelfde manier in FuelCo. En Kwak besloot zijn investeringen te diversifiëren en besloot zijn geld gelijk te verdelen over AirlineCo en FuelCo.

Kwik, Kwek en Kwak tabel

Wie van de drie heeft nu na twee jaar de beste investering gedaan? Elk heeft een rendement van 8% op de investering behaald, dus de strategieën zijn gelijkaardig en efficiënt? Helemaal niet!

Kwak besloot zijn beleggingsportefeuille te diversifiëren en werd de voorbije twee jaar niet geconfronteerd met een financieel verlies, in tegenstelling tot Kwik en Kwek, die elk op een bepaald moment 10% van de waarde van hun portfolio verloren. Door zijn beleggingen te diversifiëren was Kwak in staat om zijn financieel risico te minimaliseren. Het rendement op de investering was kleiner, maar ook minder volatiel. Zo kon Kwak zijn investering na één jaar afsluiten met winst, terwijl Kwek verlies liep.

Dat is waarom diversificatie belangrijk is. Het stelt een investeerder in staat het financiële risico van zijn belegging te beperken, zonder in te boeten op het potentiële rendement van die investering. Met die kennis in gedachten zou diversificatie door alle beleggers toegepast moeten worden…

Laatst bijgewerkt op 29/12/2015

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.