chat icon
Corentin Scavée

Corentin Scavée

08 Jan 2018
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

2017, een heel normaal financieel jaar

2017 was een normaal financieel jaar, vrij rustig zelfs. In de portefeuilles van Easyvest stegen de wereldwijde aandelen 8%, terwijl de staatsobligaties in de Eurozone stabiel bleven. Laten we terugkijken op enkele van de belangrijkste gebeurtenissen die dit financieel jaar vorm gaven.

2017, een heel normaal financieel jaar

Momentum of Solace

"Een object beweegt zich voort aan een constante snelheid tenzij het onderworpen wordt aan een andere kracht.” verklaarde Newton met betrekking tot de inertie in zijn eerste bewegingswet. Dit inertieprincipe is niet beperkt tot de fysica en kan ook geobserveerd worden op de financiële markten. Dit noemt men Momentum.

Net zoals een object dat in de ruimte beweegt, leek er niets in staat te zijn om de marktdynamiek van 2016 tegen te houden. De aandelenmarkt bleef na de verkiezingen stijgen vanwege Trump’s campagnebeloftes met betrekking tot economische stimuli en belastingverlagingen. In de tussentijd zakten de obligaties nog wat verder als anticipatie op de aanscherping van het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) waarvan de renteverhoging een negatief effect zou hebben op de obligatiekoersen. Deze trends hielden twee maanden aan tot deviezen-gerelateerde krachten het traject van de financiële markten beïnvloedden.

Skyfall

2017 betekende het einde van de dollar als koning van de financiële markt, die sinds 2008 gestaag in waarde was gestegen ten opzicht van de euro. Hoewel de meeste analisten de dollar nog steeds zagen stijgen in 2017, bereikte de valuta een hoogtepunt tegen de euro op 4 januari, waarna ze twee maanden lang stabiliseerde en vervolgens begon aan een lange val van 15%. Deze scherpe correctie was waarschijnlijk het resultaat van de marktanticipatie op een convergentie van het Europese en Amerikaanse monetair beleid.

Valutabewegingen, met name die met betrekking tot de dollar, hebben een aanzienlijke impact op portefeuilles bestaande uit internationale aandelen. De daling van de dollar, 12% in 2017, compenseerde de goede vooruitgang van de Amerikaanse aandelenmarkten. Laten we om dit te illustreren eens kijken naar de S&P 500, de belangrijkste aandelenindex in de VS. In 2017 apprecieerde de index nog met 22%, maar deze prestatie omgezet in euro vertegenwoordigt slechts 7% voor de Europese belegger ([(1 + 22%) * (1-12%)] - 1).

Deze wisselkoersschommelingen zijn ook van invloed op Europese aandelen die te maken hebben met een dubbelzijdig probleem. Aan de ene kant verzwakt hun concurrentievermogen omdat de opkomst van de euro hun export duurder maakt voor Amerikaanse afnemers, en aan de andere kant wordt de tegenwaarde van hun verkopen en posities in dollar negatief beïnvloed door de daling van de greenback.

Casino Presidential

Snel draaide de markt naar een nieuwe verkiezingscampagne die het potentieel had om Europa op zijn kop te zetten. Frankrijk was volop in de voorbereiding om een nieuwe president te kiezen en het resultaat was meer dan onzeker. Deze electorale onzekerheid, in combinatie met Donald Trump's gebrek aan betekenisvolle hervormingen na 100 dagen, maakte een einde aan de snelle opkomst van de markten die 7% aandikten in slechts twee maanden tijd.

De mislukkingen van de gematigde socialistische partij onder president Hollande, de schandalen van de Republikeinse partij, de herhaalde terroristische aanslagen en de economische malaise hadden de weg geëffend voor extreme partijen. Een duel tussen Le Pen en Mélenchon doemde op voor de tweede ronde. Deze twee beruchte eurosceptici beloofden de Europese Unie te schokken en Frankrijk uit de eurozone te halen, wat genoeg was om de herinneringen aan de Europese schuldencrisis van 2011 opnieuw aan te wakkeren. Indien deze bedreiging de aandelenmarkten negatief beïnvloedde, maakte het ook een einde aan de dalende obligaties, waardoor het dreigende einde van het monetaire-versoepelingsprogramma van de ECB minder waarschijnlijk werd. De koersen stegen en de obligaties herstelden zich geleidelijk.

Uiteindelijk was het Macron die als winnaar van de eerste ronde tevoorschijn kwam en zich een weg baande door het pad dat de socialistische en republikeinse partijen hadden vrijgemaakt. De presidentsverkiezingen zaten er bijna op, omdat de kans dat Le Pen werd verkozen erg laag was. Ondanks een historische score voor het Front National, werd Emmanuel Macron tot president verkozen en gaf hij een schuchter momentum aan de financiële markten.

From Russia with love

Dit hernieuwde optimisme al werdt snel een halt toegeroepen door nieuwe angsten omtrent Trump. Hoewel zijn hervormingsprogramma bejubeld werd, kwam de bedreiging van afzetting meer dan ooit boven water. Terwijl een Officier van Justitie alles in het werk stelde om bewijs te verzamelen over de connectie tussen de verkiezingscampagne van Trump en Rusland, was de voormalige FBI-topman, die ontslagen werd door Trump, bereid te getuigen voor het Congres over de druk van Trump om een FBI-onderzoek te laten vallen waarin Ruslands inmenging in de presidentiële campagne werd onderzocht.

De getuigenis was uiteindelijk niet zo belastend als verwacht en een Amerikaanse politieke chaos werd vermeden. Ondanks een daling van enkele procenten, herstelden de markten zich geleidelijk aan tot de zomer voordat ze een lange periode van tegenspoed begonnen.

Thunderball

De zomer eindigde zonder enig element dat de financiële markten stimuleerde. Aan het einde van de zomer was alle winst van het voorbije jaar verloren gegaan. Om de zaak nog erger te maken, volgde een hectisch orkaanseizoen wat de markten verder nog deed dalen. Er werd een significante impact verwacht op de winsten van de verzekeraars en de groei in de VS. Orkaan Harvey trof Louisiana 10 jaar dag op dag na Katrina. Het duurde geen week voor orkaan Irma opdook en koers zette naar Miami. Ongeëvenaard in kracht, beloofde Irma voor méér dan 150 miljard dollar schade aan te richten. De orkaan verzwakte echter op het laatste moment, ontweek Miami en de geschatte schade werd sterk naar beneden bijgesteld. Als deze orkaan veel over zich deed praten, was zijn impact op de markten eerder beperkt en markeerde het de laatste significante daling tot november.

Hoewel het orkaanseizoen achter de rug was, durfden de aandelen in september niet al te sterk te stijgen uit angst voor het slechte resultaat van de  sociaaldemocratische regering bij de Duitse parlementsverkiezingen. Uitgedaagd door extreemrechts na de migrantencrisis en in de steek laten door haar coalitiepartner SPD, zou de CDU mogelijks niet langer deel kunnen uitmaken van de volgende regering. Deze nederlaag zou het einde betekenen van de 12-jarige regeerperiode van Merkel als kanselier, een gouden eeuw voor de Duitse economie. Het was ook een voorbode van een ongunstig klimaat voor cohesie binnen de Europese Unie, welke reeds van alle kanten werd dooreengeschud. De score van de CDU bleek uiteindelijk beter dan verwacht, ondanks een recordresultaat voor extreemrechts. Na de opluchting bleven de markten stijgen aan het einde van september.

Doctor No-Taxes

De rebound die volgde op het orkaanseizoen werd versterkt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan door de uitstekende resultaten van de GAFA-bedrijven (Google, Apple, Facebook, Amazon) en een hernieuwd optimisme met betrekking tot de belastinghervorming die beloofd werd door Trump. Het voorstel kreeg eindelijk vorm, met het potentieel om de winst van Amerikaanse bedrijven aanzienlijk te vergroten en multinationals aan te moedigen contanten vanuit het buitenland te repatriëren. De Republikeinen met een meerderheid in beide huizen konden de wet makkelijk laten goedkeuren door de Senaat en het Congres.

Geruchten over het uitstel van de hervorming om budgettaire redenen en een verkiezingsnederlaag in Virginia bleken echter voldoende om de markten begin november naar beneden te sturen. Alle twijfels werden uiteindelijk opgeheven op 2 december toen de Amerikaanse Senaat voor hervorming stemde. De markten begonnen opnieuw te stijgen tot kerstavond, en accumuleerden maar liefst 10% voor het einde van het jaar.

For your eyes only

Naast al deze gebeurtenissen die het financiële leven hebben dooreengeschud, waren er ook andere evenementen die het nieuws haalden zonder een aanzienlijke impact te hebben op de wereldwijde aandelenmarkten. In Europa was dit het geval met het referendum in Catalonië, dat alleen gevolgen had voor Spaanse aandelen. In Japan had de herverkiezing van Shizo Abe ook een gematigd positief lokaal effect op de markten. Ten slotte had in het Midden-Oosten het einde van het gewapende conflict met Daesh in Irak en Syrië geen waarneembare invloed op de markt.

Wat kunnen we concluderen?

2017 was een jaar met weinig volatiliteit, zonder veel crisis of verrassing. Met uitzondering van één dag bleven de aandelenmarkten het hele jaar in het groen en vertoonden ze geen tekenen van bijzondere nervositeit.

Ondanks deze schijnbare rust heeft dit boekjaar onze emoties en de cognitieve vooroordelen van onze beleggers getest. De snelle beursstijging van het begin van het jaar zorgde ervoor dat velen voorzichtig waren en de zwakke maar langdurige daling die volgde moedigde niet aan om meer te investeren. De markten waren soms te hoog, soms te somber. Nogmaals bleek dat een systematische aanpak met een langetermijnvisie de beste manier is om te handelen. Hoewel het makkelijk was om de timing van een investering in 2017 te bepalen, was geen enkele timing per se slecht en zou elke investering gedurende de eerste 10 maanden aan het einde van het jaar een positief rendement hebben opgeleverd.

Tijdens dit jaar hebben de portefeuilles van easyvest uiteindelijk 8,4% opgebracht als men kijkt naar de aandeleninvesteringen en 0,1% bij de obligaties. Net als in 2017 kan je in 2018 blijven rekenen op het easyvest-team om jou te helpen investeren en gefocust te blijven in deze turbulente tijden.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.