chat icon
Corentin Scavée

Corentin Scavée

14 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Belgische banken zijn 5 keer duurder dan easyvest

Een uitgebreid overzicht samenstellen van de kosten die u betaald op uw beleggingen kan erg complex zijn en pijnlijk uitvallen. Sommige kosten worden dan ook slecht of helemaal niet meegedeeld door financiële consuleten, gefragmenteerd en verspreid over verschillende verslagen of simpelweg verborgen wanneer de wetgeving dit toestaat. Easyvest streeft ernaar licht te werpen op de twijfelachtige kosten van de Belgische banken.

Belgische banken zijn 5 keer duurder dan easyvest

Welke kosten worden aangerekend door de fondsen van de grootste Belgische banken? Wat wordt er verborgen achter de zichtbare kosten? Zijn deze kosten hoog? Wat zijn de meest competitieve fondsen? Om al deze vragen te kunnen beantwoorden bestudeerden we de kostenstructuur van de 21 beste fondsen van de traditionele Belgische grootbanken. Nadat we de prestaties en de risico’s van deze fondsen geanalyseerd hadden, groeven we verder in hun jaarlijkse verslagen en die van hun subfondsen om te bepalen welke kosten er werkelijk worden aangerekend.

Vergelijking kosten Easyvest met Belgische banken

4,5% van de totale kosten, of 5 keer méér dan easyvest

De fondsen van de traditionele Belgische banken rekenen gemiddeld 4,5% aan tijdens het eerste jaar van de investering, of zowat 5 keer méér dan easyvest. Deze kosten omvatten de instapkosten, de lopende kosten van de (sub)fondsen, exclusief de bijkomende belastingen en taksen. Om al deze kosten te kunnen dekken moet een portfolio een stevig rendement genereren.

2,5% instapkost

Voordat u uw geld kan doen groeien moet u eerst een instapkost ophoesten. Deze kost bedraagt gemiddeld 2,5% van de totale belegging en wordt meestal afgedragen aan de financiële adviseur die u overtuigde om het fonds aan te kopen. Het is een historische maar ethisch twijfelachtige praktijk die niet bij easyvest wordt toegepast. Merk op dat u in sommige gevallen kan onderhandelen over de instapkost met uw adviseur.

1,5% lopende kosten

De lopende kosten van het fonds variëren sterk, nl. van 1,1% tot 2,2%. Deze kosten vormen slechts het tipje van de ijsberg. Ze dekken onder meer de beheers-, administratie, marketing, bewaar- en auditkosten van het fonds. Europese beheerders zijn verplicht om al hun kosten op te lijsten in de beschrijvende fiche van het fonds.

0,5% betaald aan subfondsen

Daarnaast investeren heel wat van de onderzochte fondsen gedeeltelijk of uitsluitend in andere fondsen van de bank, waardoor bijkomstige beheerskosten worden aangerekend. De investeerder wordt vaak onbewust verplicht tot het betalen van een dubbele laag kosten die niet gecommuniceerd wordt naar de klant toe en moeilijk te identificeren is. Gemiddeld bedragen de kosten van deze subfondsen 0,5%, maar in sommige gevallen lopen ze zelf op een tot 1,6%. Het is waar dat niet alle fondsen dergelijke praktijken toepassen, maar toch komt het vaak voor en analyseerden we maar liefst 425 subfondsen voor deze studie.

Andere verborgen kosten die de rekening verhogen

Sommige kosten moeten helemaal niet vermeld worden. Dit is het geval voor de kosten die verbonden zijn aan het uitvoeren van transacties binnen het fonds. Deze zijn worden direct verrekend in de aankoopprijs van het fonds en zijn onzichtbaar voor de belegger. Afhankelijk van het aantal transacties schommelen deze kosten tussen 0,2% en 1,0% op jaarbasis.

Men mag de taksen niet vergeten

De bovenstaande kosten zijn inclusief BTW maar houden nog geen rekening met taksen. Zo is er onder meer een belasting op transacties (1,32% bij verkoop) en een bronbelasting op de allocatie van obligaties (27% van de kapitaalgroei bij verkoop). De speculatietaks is hier niet van toepassing. De portfolio’s van easyvest zijn onderworpen aan een taks van 0,27% op iedere transactie, en een bronbelasting van 27% op de waardestijging van de obligaties.

Commerciële banken zijn duurder

We observeren een aantal verschillen tussen commerciële banken en zakelijke (private) banken; de laatste rekenen echter gemiddeld lagere tarieven aan. Merk hier echter op dat zakelijke banken doorgaans geen beleggingen afhandelen die minder dan€250.000 bedragen en doorgaanse bewaar- en advieskosten aanrekenen naast de vaste kosten van hun fondsen.

easyvest, transparanter en betaalbaar

Ter conclusie: een investeerder die zich intekent op één van de onderzochte kosten wordt gemiddeld 1,5% aangerekend maar betaalt uiteindelijk gemiddeld 4,5% tijdens het eerste jaar. Wie echter besluit om bij easyvest te investeren geniet van een allesomvattend tarief dat slechts 0,9% per jaar bedraagt, alle kosten inbegrepen. Geen onaangename verrassingen dus, de kosten worden u vooraf duidelijk gemaakt wanneer u zich registreert op ons platform, voordat u besluit om te beleggen.

Vraag naar een audit van uw portfolio

Wil u graag weten hoeveel u precies betaalt voor uw huidig investeringsportfolio en wilt u de prestaties ervan berekenen? easyvest bidet u graag een gratis portfolio-audit aan op basis van uw uittreksel of afschrift. We voorzien u van een infografiek die de huidige allocatie, het risico op verlies, de totale kosten en de simulatie van uw historische prestaties simuleert. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via e-mail.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.