chat icon
Corentin Scavée

Corentin Scavée

08 Aug 2020
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Een korte geschiedenis van crises

Financiële crises zijn tijden van grote onzekerheid die bij elke belegger stress veroorzaken en vragen voortbrengen. Hoe lang zal dit duren en hoe sterk zal de daling zijn? Zal de markt herstellen? Moet ik mijn portefeuille liquideren? Als we naar de geschiedenis van de financiële markten en crises uit het verleden bekijken, kunnen we veel te weten komen over het gedrag van crises en onszelf helpen om de juiste houding aan te nemen als een nieuwe crisis zich voortdoet.

Een korte geschiedenis van crises

Wanneer spreken we van een beurscrisis?

De markt stijgt en daalt continu waardoor elke andere handelsdag eindigt met een negatief resultaat. Dalingen zijn dus de dagelijkse realiteit van beleggers. Hoewel de meeste crises snel achterwege zijn, duren sommige langer en zijn we ze niet snel vergeten. We spreken van een “marktcorrectie” wanneer de markt meer dan 10% daalt vanaf een bepaalde piek. Pas wanneer de correctie zich verderzet en een daling van meer dan 20% teweegbrengt, spreken we van een beurscrisis, “Krach” of Bear market. De meeste crises beperken zich tot een daling van 20-30%, maar sommige zijn tijdelijk ernstiger.

Elke crisis is uniek

Crises vertonen gemeenschappelijke kenmerken en kunnen worden gecategoriseerd. Zo vonden verschillende crises plaats door het uiteenspatten van speculatieve bubbels, zoals die van technologiebedrijven, banken of Chinese aandelen. Anderen waren het gevolg van buitensporige schulden, vaak door te speculeren in vastgoed. Ten slotte zijn sommige het gevolg van factoren die exogeen zijn voor de aandelenmarkten, zoals oorlogen, oliedepressies of pandemieën. Ondanks het feit dat er een aantal gemeenschappelijke kenmerken zijn, is elke crisis uniek en daardoor moeilijk te anticiperen, zelfs voor professionele beleggers.

Geen voorbode van een crisis

Crises worden meestal voorafgegaan door periodes van sterke economische groei en hausse op de aandelenmarkt, zelfs euforie, die niets vooraf laten gaan. Gemiddeld worden crises voorafgegaan door een stijging van de markt met 9% over de voorlopende 3 maanden en een stijging van 26% over een jaar. Dit is driemaal het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement van de aandelenmarkt. Vanwege deze goede prestaties is het risicovol en kostelijk om te anticiperen op een mogelijke daling door effecten te liquideren; de opportuniteitskost om niet mee te springen op de kar tijdens deze opgaande periode is dan ook zeer hoog.

De aandelenmarkt is altijd een stap voor

De meeste crises op de aandelenmarkten vinden tegelijkertijd plaats met een economische recessie – een periode van economische neergang van meer dan zes maanden. In alle gevallen gaat de marktdaling vooraf aan het begin van de recessie, net zoals het marktherstel voorafgaat aan het economisch herstel. De markt loopt dus altijd een stap voor op de reële economie. Daarom is het volkomen zinloos om op een beurscrisis te anticiperen op basis van economische indicatoren.

Crisissen komen vaker voor dan men denkt

Ons financiële geheugen is selectief en herinnert zich meestal alleen grote crises, zoals de financiële crisis van 2008. Veel beleggers beschouwen financiële crises daarom als een eerder zeldzame gebeurtenis. Maar in de afgelopen 50 jaar hebben we wereldwijd 12 crises op de aandelenmarkt meegemaakt - één crisis om de 4 jaar. Daarom is het best om dit soort gebeurtenissen te doorstaan aangezien u ze tijdens uw leven als belegger vele malen zult meemaken.

Een pijnlijk moment, maar snel overwonnen

Een beurscrisis duurt gemiddeld 1 jaar om het laagste punt te bereiken, voordat de markt zich opnieuw herstelt; de langste crisis duurde twee en een half jaar en vond plaats na het uiteenspatten van de internetzeepbel begin de jaren 2000. Deze gemiddelde duur is echter niet representatief voor de meeste crises met een duur van minder dan 6 maanden. Hoe pijnlijk ze ook zijn: een crisis gaat relatief snel voorbij. Omdat hun duur erg variabel is, is het altijd riskant om uw posities te liquideren in de hoop dat u zich lager opnieuw kunt inkopen.

Een erg krachtig herstel

Midden in de storm op de aandelenmarkt keert het tij snel en is er alleen maar een vonk nodig om de koers van de markt te laten omkeren. Dit herstel is over het algemeen zeer krachtig en verrast de meeste beleggers die zich bleven concentreren op de stressvolle context van de crisis. De gemiddelde winst die tijdens de eerste week van de rebound wordt behaald, bedraagt 6%. Na een maand loopt de winst op tot 18%, en na een jaar bereikt deze uiteindelijk 37%. De periode van stijging na een beurscrisis is ook gemiddeld 3 keer langer en levert een gemiddelde stijging op van 105%. Geduld en vasthoudendheid belonen daarom altijd de langetermijnbelegger.

Hoe handelen als zich een crisis voordoet?

Samengevat zijn crises op de aandelenmarkt:

In deze context is de beste houding om kalm te blijven, geduldig te zijn, te focussen op uw langetermijndoelstellingen en mogelijk van de gelegenheid gebruik te maken om uw portefeuille te herbalanceren of meer te investeren.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.