chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

28 Jul 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Wordt uw geld straks beheerd door een AI?

Enkele weken geleden beantwoordde onze CEO en mede-oprichter Matthieu vragen uit de krant Le Soir over de invloed van artificiële intelligentie op vermogensbeheer.

De opinie van Matthieu Remy, medeoprichter en CEO van Easyvest, over de invloed van AI op vermogensbeheer.

Gebruikt u artificiële intelligentie bij Easyvest? Voor welke toepassingen?

Ja, we gebruiken AI op verschillende niveaus bij Easyvest. Sedert onze oprichting in 2016 maken we gebruik van een 'machine learning'-algoritme om zo de toekomstige prestaties van onze portefeuilles te voorspellen. Het is onder meer om deze reden dat we "robo-adviseur" worden genoemd, ook al besteden we het grootste deel van onze middelen aan directe interacties met onze klanten. Meer recentelijk hebben we de nieuwe tools chatGPT, Midjourney of Github Copilot volledig overgenomen in onze IT-ontwikkelingen en onze marketing- en administratieve activiteiten.

Kunnen chatGPT-achtige tools nieuwe mogelijkheden bieden?

Momenteel zien we chatGPT vooral als een individuele coach voor elke medewerker van het bedrijf. Elke medewerker wint aan productiviteit. Zo schatten we in dat elke IT-ontwikkelaar een half jaar 30% sneller ontwikkelt. Dus met een team van drie ontwikkelaars is het alsof we er een extra ontwikkelaar bij hebben gehaald. En dit praktisch gratis.

Wat is de impact van regelgeving op de ontwikkeling van AI op bancair niveau?

Financiële regelgeving heeft twee doelen: de belegger beschermen en zorgen voor vertrouwen in de stabiliteit van het financiële systeem. Als een vermogensbeheerder een klant geen adequaat financieel advies geeft, kunnen de beheerders onderworpen worden aan sancties, waaronder strafrechtelijke sancties en gevangenisstraf. Maar vandaag de dag fantaseert ChatGPT vaak als hem financiële vragen worden gesteld: als hij het niet weet, verzint hij of geeft hij nooit twee keer hetzelfde antwoord. De regelgeving is er net om de belegger te beschermen en instellingen te bestraffen die niet in deze richting gaan. Daarom zijn we er momenteel nog niet klaar voor om onze klanten rechtstreeks met ChatGPT te laten communiceren als onderdeel van hun portefeuillebeheer bij Easyvest: het risico op fouten en daaropvolgende sancties is nog te groot.

Welke rol ziet u AI binnen 10 jaar spelen?

Gezien de exponentiële ontwikkeling van AI is het voor de menselijke geest, die lineair denkt, een moeilijke oefening om de evolutie over 10 jaar te beoordelen. De evolutie zal waarschijnlijk veel sneller gaan dan we verwachten: vergeet niet dat ChatGPT pas zes maanden oud is en toch de manier waarop we onze IT-ontwikkelingen uitvoeren of onze marketingcampagnes opzetten al radicaal heeft veranderd. Ondertussen laat de geschiedenis zien dat we de neiging hebben om te overschatten hoe snel nieuwe technologie wordt overgenomen en onderschatten we de langetermijnimpact die het kan hebben op de samenleving als geheel.

Hoe ziet u de toekomst van vermogensbeheerders in een dergelijke context?

Ik zie twee mogelijke scenario's. Ten eerste is het niet moeilijk voor te stellen dat een financiële instelling over 10 jaar hetzelfde aantal klanten kan beheren als vandaag met twee tot drie keer minder personeel, wat natuurlijk fundamentele vragen oproept op het gebied van sociale bescherming en werkgelegenheid. Als een financiële instelling zich vóór alle andere in deze situatie bevindt, zal het concurrentievoordeel dat zij zal behalen in termen van kapitaalkosten zodanig zijn dat zij over de financiële middelen zal beschikken die nodig zijn om een monopolie te worden. Aan de andere kant is het niet onmogelijk dat deze lichtere kostenstructuur vermogensbeheerders in staat zal stellen om de vergoedingen voor hun klanten te verlagen.

Voel je een angst bij klanten om menselijk contact te zien verdwijnen?

Als het gaat om grote sommen geld of financieel advies over een vermogen opgebouwd gedurende een lange carrière, spreken en handelen we liever met een mens. Tot nu toe heeft geen enkele robot aangetoond dat hij het vertrouwen kan overbrengen dat nodig is om het zonder een menselijke adviseur te doen. Hoewel ik denk dat AI het mogelijk maakt om een backoffice bijna zonder mensen te realiseren, geloof ik er niet in op frontofficeniveau. Geld draait om vertrouwen, emoties en empathie, en dat zijn zaken die het beste van mens tot mens kunnen worden gedeeld.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.