chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

14 Mar 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Faillissement van Silicon Valley Bank: welke impact?

De wereldwijde aandelenmarkten zijn snel gedaald de afgelopen dagen, waardoor een deel van de winst die sinds het begin van het jaar is geboekt, teniet is gedaan. De reden voor deze plotse daling is de faillietverklaring van een Amerikaanse bank, de Silicon Valley Bank (SVB).

Faillissement van Silicon Valley Bank: welke impact?

Waarom is de SVB failliet gegaan?

Silicon Valley Bank (SVB), een Californische bank die gespecialiseerd is in de financiering van de technologiesector, viel onder de controle van de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), waardoor alle afnames voor haar klanten tijdelijk werden geblokkeerd. De overname volgt op een massale vraag naar afnames door haar klanten na een mislukte kapitaalverhoging die bedoeld was om de verliezen van de SVB op obligatieactiva op te vangen.

Hoe reageerden de markten?

De instorting van de SVB deed de vrees voor een financiële verspreiding zoals in 2008 toenemen en deed de wereldwijde aandelenmarkt met bijna 5% dalen, een normale daling.

Hoe hebben de Amerikaanse autoriteiten het faillissement van de SVB aangepakt?

Sinds 2008 zijn er plannen voor dit soort evenementen. De Amerikaanse autoriteiten hebben dan ook snel gereageerd om eventuele verspreiding over de rest van het financiële stelsel te beperken. Naast de overname van de SVB door het US Federal Deposit Insurance Agency werd dit weekend een vangnet opgezet om andere Amerikaanse banken tegen faillissement te beschermen.

Welke bescherming is er voor de activa van easyvest-cliënten?

De activa van de klanten van easyvest worden niet bewaard door easyvest, maar worden gedeponeerd bij de grootste effectenmakelaar van België, die financieel sterk is en geen systeemrisico vormt. Bovendien wordt het cash in euros van onze klanten gedeponeerd bij de Nationale Bank van België, wat een maximale bescherming biedt in geval van verspreiding. Onze cliënten genieten ook een garantie op hun deposito's tot 100.000 euro per houder. Ten slotte worden de effecten van onze cliënten op aparte rekeningen op naam van elke cliënt gedeponeerd, wat hen beschermt tegen het risico van een faillissement.

Wat is de blootstelling van easyvest in geval van verspreiding?

Easyvest heeft geen commerciële relatie met de Silicon Valley Bank. Wij worden dus niet rechtstreeks getroffen door de huidige situatie. Als vermogensbeheerder en beleggingsmaatschappij is easyvest geen systeemspeler en dus ook niet blootgesteld aan het risico van verspreiding. Wat de cashflow van easyvest betreft, werken wij samen met verschillende gerenommeerde banken om het tegenpartijrisico te beperken en de continuïteit van de activiteiten van easyvest te allen tijde te garanderen.

Ons team van adviseurs blijft ter uwe beschikking om uw vragen te beantwoorden en u te helpen indien nodig.

 

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.