chat icon
Corentin Scavée

Corentin Scavée

12 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

5 manieren om slim te handelen wanneer de markt daalt

Het is een onmiskenbaar historisch feit dat de globale aandelenmarkten op lange termijn stijgen. Maar vroeg of laat duikt er toch een crisis op die de opwaartse trend tijdelijk verstoort. Helaas kunnen we de toekomst niet voorspellen: niet wanneer de volgende daling zal gebeuren, noch de duur of de omvang ervan.

5 manieren om slim te handelen wanneer de markt daalt

We kunnen niet vermijden dat er op een dag een nieuwe ‘crisis’ uitbreekt. Maar wat betekent dat concreet? Een crisis is een waardevermindering van de aandelenmarkten die tenminste 15% bedraagt. Een daling van 5-10% is dus geen crisis, maar slechts een tijdelijke correctie die meerdere keren per jaar kan optreden. Hoewel ons brein de neiging heeft om enkel de grootste crises te onthouden – denk aan 1929, 2000 en 2008 – komt een daling van meer dan 15% veel vaker voor. Dat was bijvoorbeeld het geval in 2011 of meer recent in het begin van 2016.

Omdat crises zo frequent voorkomen, moet men zich beter voorbereiden. Maar hoe moet je nu precies reageren wanneer een nieuwe daling gebeurt? Moet je in het midden van de herfst in paniek slaan en jouw portefeuille liquideren, in de hoop om diezelfde activa in een later stadium opnieuw goedkoper aan te schaffen? Moet je je verbergen onder een berg goud? Liefst niet, want dit zijn dé manieren om je verliezen in brons te gieten. Je zal er simpelweg spijt van krijg! Onze 5 aanbevelingen zullen je helpen om de juiste attitude aan te nemen.

Niet panikeren!

We zijn allemaal menselijk en zijn daarom geneigd om overweldigd te worden door emoties wanneer een nieuwe financiële crisis toeslaat. Maar ‘panic selling’ is nog nooit een beleggingsstrategie geweest die zijn vruchten afwerpt. De beste manier om te vermijden dat je panikeert is door situaties die je niet kunt tolereren uit de weg te gaan. Ieder van ons is emotioneel verschillend en heeft zijn eigen tolerantie. Neem de tijd om jouw beleggingsplan zorgvuldig samen te stellen en opteer voor een risicoprofiel dat past bij jouw persoonlijkheid en jouw projecten. Met de tijd zorg je ervoor dat je portfolio steeds is afgestemd op dit profiel. Zo kan je vermijden dat je slechte financiële beslissingen neemt wanneer het even minder gaat.

Herbalanceer jouw portfolio

In tijden van financiële crisis volgen de aandelen- en obligatiekoersen tegenovergestelde trajecten. Indien de daling aanzienlijk is, zal het gewicht van aandelen in je portefeuille voldoende dalen om ervoor te zorgen dat het afwijkt van je risicoprofiel. Een neerwaartse markt is dan ook de perfecte gelegenheid om je portfolio opnieuw in balans te brengen. Dit houdt in dat je een aantal obligaties verkoopt om vervolgens aandelen te kopen aan een goedkope prijs. Deze aanpak, die in tijden van crisis mogelijks wat onlogisch lijkt, zal ervoor zorgen dat je portfolio opnieuw is afgestemd op jouw risicoprofiel en je rendement op lange termijn verhogen.

Wees vastberaden over je investeringsplan

Het is belangrijk om je investeringsplan methodisch te blijven toepassen zoals het aanvankelijk werd gedefinieerd. Enkel veranderingen in je leven en je financiële vereisten mogen een invloed hebben op dat plan, maar marktfluctuaties onder geen enkel beding. Indien een belegging periodiek wordt gepland als onderdeel van je plan, dan mag je deze niet uitstellen vanwege een marktdaling. Integendeel, die daling vormt namelijk een unieke kans die je moet aangrijpen zonder te twijfelen.

Blijf gefocust op de lange termijn

Gezien dalingen deel uitmaken van de ‘beleggingsreis’, moet je er altijd rekening mee houden dat het gewoon hobbels zijn op de weg. In de voorbije 50 jaar duurden de periodes van marktstijgingen gemiddeld ongeveer 4 jaar, en die van marktdalingen slechts 9 maanden. De reboundperiode volgend op de daling is zelfs korter en verliezen worden meestal na slechts 6 maanden opnieuw goedgemaakt. De tijdelijke achteruitgang is snel vergeten, en je zult snel merken dat je naar nieuwe hoogtepunten klimt.

Probeer de markt niet te timen

Denk er niet eens aan! Je hebt meer kans om te winnen bij het tossen dan om de markt correct te timen. Het volgen van je intuïtie leidt op zijn best tot een lager rendement, maar in het slechtste geval tot een verlies van je hele portfolio. Gezien het feit dat de markten 7 van de 10 jaren stijgen en nog meer stijgen net voor een marktdaling, zal die anticipatie op een crisis je waarschijnlijk ertoe brengen om passief te kijken naar aandelen die stijgen en een grote rally missen. Aan de andere kant is verkopen te midden van een crisis in de hoop om later opnieuw lager aan te kopen een duidelijke schending van onze eerste aanbeveling. Het identificeren van de ondergrens van een daling is net zo illusoir als het anticiperen op de crisis. En veel kostelijker. Wanneer je er niet in slaagt om de ondergrens perfect te identificeren, loop je al gauw de kans dat je de beste handelsdagen van het jaar gemist hebt. En juist daarom wacht je beter geduldig op de rebound die vroeg of laat zal komen.

easyvest helpt je gefocust te blijven

Hoewel deze principes eenvoudig lijken, is het geen kinderspel om ze in de praktijk toe te passen. Een financiële adviespartner zoals easyvest kan je helpen om jouw focus te behouden, ongeacht van wat er zich op de markt afspeelt. Met onze planning- en monitoringtools kan je snel jouw persoonlijk beleggingsplan definiëren en het met vastberadenheid implementeren. Wanneer jouw portfolio onevenwichtig wordt en niet langer op je risicoprofiel is afgestemd, waarschuwen wij je onmiddellijk zodat je gepaste acties kan ondernemen. Onze privéadviseurs zijn altijd beschikbaar om al je vragen te beantwoorden en je gerust te stellen. Ze helpen je bij het rationaliseren van je investeringsbeslissingen: neem een stap terug en voorkom dat je overvallen wordt door emoties.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.