chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

15 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Zijn vrouwen betere beleggers dan mannen?

Vrouwen maken 31% van het klantenbestand van Easyvest uit. Maar ze beleggen gemiddeld 30% meer dan mannen en voor een periode die 4 keer langer is. Is dit toeval, of is het een weerspiegeling van een dieper gedragsverschil? Het was in ieder geval opmerkelijk genoeg om onze nieuwsgierigheid aan te wakkeren.

Zijn vrouwen betere beleggers dan mannen?

Relatief recente emancipatie

Eerst is het belangrijk om onszelf eraan te herinneren dat de financiële empowerment van vrouwen nog relatief recent is. In België verkregen gehuwde vrouwen in 1900 het recht om een spaarrekening te openen en daar kleine bedragen op af te halen zonder toestemming van hun echtgenoot. Ze konden ook een arbeidsovereenkomst aangaan en een deel van hun eigen salaris ontvangen en dit geld uitgeven zonder toestemming van hun echtgenoot, zolang het werd gebruikt voor huishoudelijke behoeften. Alle beperkingen op het beroepsinkomen werden in 1922 opgeheven, maar pas in 1976 (!) kwam de totale gelijkheid tussen echtgenoten tot stand, waarbij het aloude principe dat de vrouw gehoorzaam moeten zijn aan haar man werd opgeheven en ze een bankrekening kon openen zonder toestemming van haar echtgenoot.

Vrouwen hebben 32% van de rijkdom van de wereld in handen

Sindsdien is er erg veel veranderd. Met een derde van de globale rijkdom zijn vrouwen een belangrijke economische speler geworden. Hun rijkdom groeit sneller dan ooit tevoren - ze voegen elk jaar $5 biljoen toe aan het totaal globaal vermogen – wat sterker is dan de algemene marktgroei. Aangezien dit fenomeen waarschijnlijk verder zal versnellen, zou hun aandeel van de globale rijkdom logischerwijs moeten toenemen, zelfs als we rekening houden met de effecten van de COVID-19-crisis, voorspelt een studie van de Boston Consulting Group.

Vrouwen investeren minder, maar beter

Vrouwen investeren echter nog steeds minder dan mannen - 23% versus 37% - maar hun beleggingen presteren doorgaans beter dan die van mannen. De meest recente studie naar dit onderwerp werd voltooid aan de University of Warwick in Engeland. Het onderzoek, dat 2.800 investeerders bevraagde over een periode van 3 jaar, toonde aan dat de prestaties van vrouwelijke portefeuilles gemiddeld 1,8% beter waren dan die van mannen! Andere studies wijzen in dezelfde richting, hoewel het verschil soms minder opmerkelijk is: uit een onderzoek van de University of California bleek een rendementskloof van 1% tussen vrouwen en mannen; een andere studie door Fidelity Investments toont een outperformance door vrouwen van 0,4%. Interessant feitje uit dit onderzoek: slechts 9% van de ondervraagde vrouwen dacht dat ze beter waren dan hun mannelijke tegenhangers.

Gebrek aan rolmodellen

Waarom zijn vrouwen minder geneigd om te beleggen dan mannen, gezien ze aan financiële kracht winnen? Dit zou een belangrijke factor kunnen zijn: het gebrek aan rolmodellen in de investeringswereld, die nog steeds grotendeels wordt gedomineerd door mannen. Warren Buffet, George Soros, ... Waar zijn de vrouwelijke bestuurders van grote investeringsfondsen, marktgoeroes of zelfs gewoon financiële adviseurs? Bovendien lijken stereotypen een rol te blijven spelen in de perceptie die vrouwen van zichzelf hebben met betrekking tot investeringen en financieel beheer in het algemeen: de vrouw die met haar mans kredietkaart gaat winkelen is een veel stereotypischer beeld dan de vrouw die achter haar computerscherm in aandelen handelt.

Financieel in controle, maar niet theoretisch

Hoewel vrouwen steeds meer bijdragen aan het gezinsbudget en vaak verantwoordelijk zijn voor het beheer van dit budget, voelen de meesten zich minder geïnformeerd dan mannen als het gaat om investeren. Omdat ze graag grip op het onderwerp willen voordat ze actie ondernemen, zeggen vrouwen vaak dat ze worden ontmoedigd door het jargon en de frequente wijzigingen in de regelgeving. Helaas vertaalt hun verlangen naar informatie zich nog te weinig in daden: volgens Fidelity Investments wendden slechts 6 op de 10 vrouwen zich daadwerkelijk tot een financieel adviseur, hoewel 88% zegt dat een betere financiële kennis hun zelfvertrouwen om te beleggen zou vergroten.

Beste spaarders

Uit de analyse van Fidelity blijkt ook dat vrouwen op alle salarisniveaus gemiddeld 9% van hun salaris sparen, vergeleken met 8,6% voor mannen. Hoewel het bewezen is dat vrouwen de voorkeur geven aan contant sparen, kan deze kloof voor degenen die op de lange termijn investeren, een enorm verschil maken in de groei van hun portefeuille... vooral als vrouwen hogere winsten realiseren!

Meer risicobewust

72% van de vrouwen vermijdt beleggingen in "risicovollere" producten, vergeleken met slechts 59% van de mannen. Een studie meldt ook dat 31% van de vrouwen die ervoor kozen om niet te investeren, dat deed uit angst alles te verliezen, een antwoord van slechts 27% van de mannen. Hoewel deze risicoaversie bij vrouwen veel vrouwen ervan weerhoudt om te investeren, leidt het ook tot andere investeringskeuzes bij degenen die dat wel doen.

Vrouwen geven de voorkeur aan fondsen

Een van de factoren die de betere prestatie van vrouwen ten opzichte van mannen kunnen verklaren, is de aard van de producten waarin ze beleggen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat vrouwen de voorkeur geven aan fondsen, geleid door het principe van "langzaam maar zeker", boven individuele acties, die per definitie vluchtiger zijn. Omgekeerd zouden mannen meer in de verleiding komen om te investeren in verlieslatende producten, in de hoop dat ze in de toekomst in waarde zullen stijgen en om aandelen te verkopen om snel de meerwaarde te verzilveren.

Mannen houden van traden

Een ander contrast in de studie van Warwick lijkt de frequentie te zijn waarmee mannen en vrouwen effecten op de markten kopen of verkopen. In de onderzochte periode voerden vrouwen gemiddeld 9 transacties uit, mannen 13. Wetende dat elke transactie kosten met zich meebrengt, lijkt het erop dat de vrouwelijke benadering de prestaties op de lange termijn minder snel zal ondermijnen.

Vrouwen zijn meer doelgericht

De beleggingshorizon van vrouwen is doorgaans langer dan die van mannen. In werkelijkheid lijkt hun investeringsstrategie meer te worden geleid door langetermijndoelstellingen - "Ik wil over 10 jaar een huis kopen", "Ik wil zoveel mogelijk kapitaal afstaan aan mijn kinderen" - dan te maximaliseren op de korte termijn. Als gevolg hiervan zijn vrouwen minder geneigd om hun portefeuille constant in de gaten te houden, aanpassingen te doen of "gokken" met bepaalde aandelen.

Vrouwen investeren meer volgens hun waarden

Volgens de studie van BCG investeren vrouwen vaker dan mannen op basis van hun eigen waarden. Zo zegt 64% van de vrouwen dat ze bij hun beleggingen rekening houden met factoren zoals het milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Daarentegen hebben mannen de neiging zich te concentreren op pure prestaties: 96% van de mannen die in het onderzoek werden ondervraagd, zegt te investeren om hun vermogen te vergroten en hun beslissingen te baseren op de prestaties uit het verleden van geselecteerde producten.

De verschillen tussen mannen en vrouwen worden kleiner

De verschillen tussen mannen en vrouwen bij investeringen worden echter meestal kleiner naarmate generaties jonger worden. Volgens de studie van BCG zegt 70% van de millennials dat ze hun financiële beslissingen onafhankelijk doen, vergeleken met slechts 40% van de babyboomers. Ook blijkt dat millennials, zowel mannen als vrouwen, steeds meer kennis hebben van hun beleggingen, vooral op vlak van de maatschappelijke impact (ESG).

Vrouwen zijn veranderd, niet de financiële diensten

Ondanks de wereldwijde rijkdom langzaam gefeminiseerd wordt, helpen de meeste banken de historische sociale normen te bestendigen, waarbij mannen de eerste besluitvormers zijn in financiële aangelegenheden. Door te erkennen dat het vrouwensegment niet alleen een marketingkans is, maar een gigantische zakelijke opportuniteit, en door hun aanpak te personaliseren, ongeacht het genderprobleem, zou de financiële sector van de jaren 2020 een fundamenteel decennium kunnen maken voor vrouwelijke investeerders.

Vrouwen bij easyvest

Vrouwen vertegenwoordigen 31% van de klanten van easyvest, maar wel 36% van de totale investeringen: 4% meer dan het wereldbeeld dat BCG geeft. Hoewel onze oplossingen niet op een bepaald geslacht zijn gericht, lijken ze goed aan te sluiten op de vrouwelijke kijk op beleggen. De inherent brede blootstelling die ETF's bieden, de rationaliteit van dit soort beleggingen en het bijna onverslaanbare langetermijnrendement zijn sterke argumenten voor vrouwelijke beleggers. En aangezien het lijkt dat de opbrengsten van ETF’s vaak beter zijn... raden we je aan om niet te aarzelen en zelf je eigen simulatie te doen!

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.