chat icon

Bescherming van tegoeden en financiële instrumenten

Easyvest NV is gevestigd in Gachardstraat 59, 1050 Brussel.

Easyvest NV is een maatschappij voor portefeuillebeheer die erkend en gereglementeerd is door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), www.fsma.be ) en een verzekeringsmakelaar, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, www.fsma.be).

Hoofdkantoor van de vennootschap

Easyvest NV

2 de Praeterestraat

1000 Brussel

ingeschreven onder nummer BE 0631.809.696 - RPM Brussel

Onderneming voor portefeuillebeheer

Verzekeringsmakelaar

Storting

De tegoeden (fondsen en financiële instrumenten) die u bij Easyvest in portefeuille heeft, worden in bewaring gegeven bij onze deposit bank, de naamloze vennootschap Leleux Associated Brokers, beursvennootschap, ondernemingsnummer 0426.120.604, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 97, B-1000 Brussel, RPM Brussel.

Garantiefonds

Als Easyvest-klant zijn uw tegoeden beschermd door het Belgische beschermingssysteem (Garantiefonds en Beschermingsfonds) voor deposito's en financiële instrumenten, tot een bedrag van € 100.000 voor tegoeden in deposito en tot een bedrag van € 20.000 voor financiële instrumenten.

Wat is het depositobeschermingsstelsel en het stelsel voor de bescherming van financiële instrumenten?

Het garantiestelsel treedt in werking wanneer een kredietinstelling, effectenmakelaar of andere beleggingsonderneming niet langer in staat is haar verplichtingen jegens haar klanten na te komen.

Voor volledige informatie over het Garantiefonds en het Beschermingsfonds, klik hier.

Wat betekent dit?

In geval dat Easyvest en/of haar depositaris in gebreke blijven bieden het Garantiefonds en het Beschermingsfonds, in samenwerking met het Afwikkelingsfonds van de Europese Unie, u een dubbele bescherming:

 

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.