chat icon

Beleggingsstrategieën van Easyvest

1. Wat is het doel van dit document? Wie is het doelpubliek.

Het doel van dit document is zowel de huidige als toekomstige Easyvest klanten uit te leggen hoe hun geld wordt belegd.

2. Wat is een beleggingsstrategie?

Een beleggingsstrategie is een geheel van overtuigingen en principes die een belegger gebruikt, aangepast aan zijn/haar risicotolerantie en specifieke doelen om zijn/haar geld te beleggen.

3. Wat is de beleggingsstrategie van Easyvest?

De beleggingsstrategie van Easyvest is gebaseerd op vijf fundamentele principes die wij toepassen op de beleggingsportefeuilles van onze klanten.

 1. Diversifiëren en de markt volgen

  Als het gaat om beleggen op de aandelenmarkt, vinden wij het uiterst moeilijk om het gemiddelde marktrendement op lange termijn te verslaan. Wij verspillen daarom geen middelen om het "juiste" aandeel te vinden, omdat wij geloven dat dit een vergeefse zoektocht is. Wij geven de voorkeur aan gediversifieerde aandelen en obligatiefondsen die de trend van de aandelenmarkt in zijn geheel volgen/tracken.

 2. Een passend risico nemen

  We zijn niet allemaal gelijk als het gaat om het risico inzake waardedaling van een beleggingsportefeuille. Wij stellen u bloot aan een risiconiveau dat past bij uw tolerantie voor daling, uw beleggingshorizon en uw financiële doelstellingen. Wij doen dit door de verhoudingen tussen risicovollere activa, zoals aandelen, en minder risicovolle activa, zoals obligaties, om een evenwicht te bereiken tussen potentiële daling en verwacht rendement dat bij u past.

 3. Minimaliseren van de kosten

  Hogere kosten en belastingen leiden per definitie tot lagere prestaties. Onze portefeuilles beleggen in low-cost trackers/ passieve beleggingsfondsen om een beter rendement te genereren.

 4. Vasthouden aan een plan

  Wij geloven dat het niet mogelijk is om het "juiste" moment te voorspellen om de markt te betreden of te verlaten. Wij pleiten voor beleggen op lange termijn in overeenstemming met uw risicoprofiel, en af en toe uw portefeuille herbalanceren om deze op het juiste risiconiveau te houden voor elke fase van uw leven.

 5. Begin zo vroeg mogelijk

  Hoe vroeger u begint te investeren, hoe groter uw rijkdom op lange termijn zal zijn dankzij het sneeuwbaleffect van de opgebouwde rente. U hoeft niet te wachten tot je zogezegd rijk genoeg bent om te investeren.Onze benadering van beleggen is dezelfde ongeacht uw vermogen.

4. Wat zijn trackers en ETF's?

Het portefeuillebeheer van Easyvest gebeurt uitsluitend via trackers, d.w.z. beleggingsfondsen die als bijzonderheid hebben dat zij de de prestatie van een beursindex volgen door te beleggen in de korf van aandelen en/of obligaties die deel uitmaken van deze index.

Wanneer een dergelijk fonds op een beurs kan worden gekocht en verkocht, in plaats van aan een bank loket, wordt het gewoonlijk een "exchange traded fund" of ETF.

Merk op dat niet alle ETF's een index volgen, hoewel populair jargon vaak deze verwarring. ETF betekent namelijk alleen dat het fonds op de beurs wordt verhandeld beurs wordt verhandeld, niet dat het een index volgt.

5. Hoe selecteren wij de trackers voor onze portefeuille?

Honderden, zo niet duizenden, trackers zijn beschikbaar op de financiële markten. Easyvest hanteert een aantal criteria om de trackers te selecteren te beleggen.

Allereerst moet de tracker een index volgen die past bij de beleggingsstrategie van Easyvest. Bijvoorbeeld een index die alle beursgenoteerde aandelen in de wereld of alle staatsschulden in de Eurozone.

Ten tweede moet de tracker in euro worden uitgegeven, aangezien dit de referentievaluta is munt is voor onze cliënten. Idealiter zou de tracker verhandelbaar moeten zijn op een beurs beurs waar de transactiekosten niet te hoog zijn, doorgaans Euronext. Er zal ook rekening worden gehouden met de fiscale structuur van het fonds (bv. kapitalisatie vs. uitkering) rekening worden gehouden, om de totale kosten voor de cliënt te beperken.

Tot slot selecteert Easyvest fondsen van gerenommeerde emittenten, met verschillende markt makers, lage kosten en een lage tracking error. De tracker moet van respectabele omvang zijn, idealiter meer dan honderd miljoen euro, met een prestatiegeschiedenis idealiter meer dan drie jaar en voldoende historische liquiditeit met een absolute spread tussen aan- en verkoopprijs idealiter minder dan 0,5%.

6. Wat is risico?

Risico, als het gaat om beleggen, is een concept dat veel verschillende betekenissen kan hebben. Als u klant bent van Easyvest, hebben we het over het risico van een waardedaling van uw beleggingsportefeuille.

Dit risico kan wiskundig worden uitgedrukt door de statistische notie van "value at risk" of VaR. Bijvoorbeeld, een VaR van 15% betekent dat we schatten dat over een periode van een jaar de waarde van een portefeuille in 98% van de gevallen niet onder 15% van haar oorspronkelijke waarde zal dalen. Anders gezegd, wij schatten dat er slechts een kans van 2% is dat de daling meer dan 15% zal bedragen.

7. Wat is een risicoprofiel?

Uw risicoprofiel is het niveau van value at risk (d.w.z. de VaR zoals gedefinieerd in de vorige vraag) dat u bereid bent te nemen. Easyvest biedt tien risico niveaus met een VaR variërend van 3% tot 30% met een telkens een stap van 3%.

8. Wat is een modelportefeuille?

De meeste beleggingsondernemingen spreken van "defensieve", "evenwichtige" of "agressieve" risicoportefeuilles. Elke "kwalificatie" komt overeen met een aanvaardbare spreiding van aandelen. Bijvoorbeeld, een "agressieve" portefeuille kan tussen 70% en 90% aandelen bevatten.

Bij Easyvest zijn wij om twee redenen geen voorstander van deze aanpak. Ten eerste vinden wij dat deze kwalificaties vaag en onduidelijk zijn en niet overeenkomen met een wetenschappelijke of wiskundige notie. Ten tweede heeft het concept van een aandeleninterval om risico's weer te geven niet veel betekenis, tenzij nauwkeurig wordt aangegeven welke aandelen precies worden gebruikt en in welk niveau van allocatie en diversificatie. Wij gebruiken een andere benadering.

Een modelportefeuille bij Easyvest is een beleggingsportefeuille samengesteld uit trackers in zodanige verhoudingen dat de "value at risk" van de modelportefeuille adequaat is in relatie tot de beleggingsdoelstelling en de persoonlijke situatie van de belegger.

Easyvest definieert "value at risk" of "VaR" als de maximaal aanvaardbare waardedaling van een portefeuille gedurende een jaar. De VaR wordt berekend met behulp van een complexe statistische formule, maar is relatief eenvoudig te interpreteren. Bijvoorbeeld, een portefeuille met een VaR van 15% geeft aan dat in het geval van een aanzienlijke daling van de aandelenmarkt, er volgens onze berekeningen weinig kans is dat de waarde van de portefeuille met meer dan 15% zal dalen over één jaar.

Wanneer we zeggen "weinig kans", schat ons statistisch model eigenlijk dat als de waarde van de portefeuille over een heel jaar daalt, er er 98% kans is dat de daling minder dan 15% zal zijn en slechts 2% kans dat de daling groter zal zijn dan 15%.

Tot op heden biedt Easyvest tien modelportefeuilles aan voor haar portefeuillebeheer, die overeenkomen met tien VaR's, waarvan de kenmerken in de tabel zijn weergegeven. Om de communicatie met onze cliënten te vergemakkelijken, hebben wij aan elke modelportefeuille een cijfer toegekend van 1 tot 10 aan elke modelportefeuille gegeven. Portefeuille 1 is het minst riskante, portefeuille 10 is het meest risicovol:

risicoMinder Meer
Portefeuille12345678910
VaR3%6%9%12%15%18%21%24%27%30%
Mix*8-9218-8228-7238-6248-5258-4268-3279-2189-112-98

(*) Dit is de allocatiemix tussen een obligatietracker en een aandelentracker die overeenstemt met de VaR per 1 januari 2020. Deze allocatie kan onderhevig zijn aan verandering: bij Easyvest is het risiconiveau de constante in ons beheer. De allocatie vloeit voort uit het gekozen VaR-niveau en vice vice versa.

9. Kunnen mijn risicoprofiel en modelportefeuille in de loop van de tijd veranderen?

Ja, wanneer we uw portefeuille aanvankelijk samenstellen, wordt de samenstelling ervan gemodelleerd op de modelportefeuille en het risicoprofiel die passen bij uw beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid en financiële kennis op de datum van de opbouw. Deze parameters kunnen in de loop der tijd veranderen en dus ook uw risicoprofiel en de modelportefeuille.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.