chat icon

 

Kosten, vergoedingen en belastingen van Easyvest

1. Beheersvergoedingen

De beheerprovisies van Easyvest liggen tussen 0,5% en 1,00% per jaar berekend op het activa onder beheer bij een beleggingsportefeuille.

Het exacte percentage is afhankelijk van de totale waarde van de portefeuille onder beheerd, zoals gedetailleerd in de volgende tabel:

U investeertU betaalt
Minder dan 24.999 €1,00%/jr incl. BTW
25.000 € - 49.999 €0,90%/jr incl. BTW
50.000 € - 99.999 €0,75%/jr incl. BTW
100.000 € - 249.999 €0,60%/jr incl. BTW
Meer dan 250.000 €0,50%/jr incl. BTW

De waardering van de activa onder beheer wordt berekend op de laatste werkdag van de maand om 22.00 uur Belgische tijd, d.w.z. na sluiting van de van de Europese beurzen. Eén twaalfde (1/12de) van het in de bovenstaande tabel vermelde bedrag wordt aangerekend op de waarde van de portefeuille op het einde van elke maand.

Easyvest ontvangt geen andere directe of indirecte beloning in in verband met zijn vermogensbeheer. In het bijzonder worden geen makelaarsloon (gratis) of bewaarloon (gratis) aangerekend.

In het geval dat de contractuele relatie wordt geblokkeerd om juridische, gerechtelijke, of contractuele redenen (bv. overlijden, beslaglegging, enz.), zal Easyvest haar mandaat voor vermogensbeheer blijven uitvoeren en beheervergoedingen.

2. Belastingen

Belasting op beurstransacties

Belgische ingezetenen zijn onderworpen aan een taks op beursverrichtingen (TOB). Enkel de soorten financiële instrumenten waarin Easyvest zou kunnen beleggen in het kader van haar activiteit van portefeuillebeheer, zijn opgenomen in de tabel hieronder.

Type financieel instrumentKopenHallenCeiling

Tracker-ETF's in de vorm van distributie-eenheden van Belgische of buitenlandse SICAV/F's die genoteerd zijn door de FSMA of een bevoegde autoriteit van de EER

0,12%

0,12%

1.300 €

Tracker-ETF in de vorm van kapitalisatie-eenheden van buitenlandse SICAV/F's geregistreerd bij een toezichthoudende instantie in de EER

0,12%

0,12%

1.300 €

Tracker-ETF in de vorm van rechten van deelneming in Belgische of buitenlandse SICAV/F's geregistreerd bij de FSMA

1,32%

1,32%

4.000 €

Tracker-ETF's in de vorm van kapitalisatie- of distributie-eenheden van buitenlandse SICAV/F's die niet zijn geregistreerd bij een toezichthoudende instantie in de EER autoriteit

0,35%

0,35%

1.600 €

Tracker-ETF's in de vorm van Belgische of buitenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen geregistreerd bij de FSMA of bij een toezichthoudende instantie van de EER

0,12%

0,12%

1.300 €

Tracker-ETF's in de vorm van buitenlandse beleggingsfondsen die niet geregistreerd zijn bij een toezichthoudende instantie in de EER

0,35%

0,35%

1.600 €

Tracker-ETF's (niet in de vorm van een SICAV/SICAF of belegginsfonds)

0,35%

0,35%

1.600 €

Roerende voorheffing

Trackers met meer dan 25% obligaties zijn onderworpen aan vermogenswinstbelasting wanneer de fondsdeelbewijzen worden verkocht, op voorwaarde dat de belegger een vermogenswinst heeft gerealiseerd tussen aankoop en verkoop.

Deze belasting, bronbelasting genoemd, bedraagt 30% van de vermogenswinst.

Taks op de effectenrekeningen

Op het moment dat we deze regels schrijven (1/1/2022), is dit een vermogensbelasting van 0,15% per jaar op de waarde van alle beleggingsrekeningen met een waarde van meer dan 1.000.000€. Voor meer informatie over de belasting op de taks op de effectenrekeningen nodigen wij u uit de verklarende pagina van onze bewaarder hier .

Belasting van Belgische niet-ingezetenen

De cliënten van Easyvest, die geen Belgische fiscale woonplaats hebben, zijn vrijgesteld van alle Belgische belastingen zoals hierboven vermeld. Easyvest zal dus geen belasting inhouden op deze rekeningen.

Het is echter de verantwoordelijkheid van de klant om bij het land waar hij te controleren of er belastingen verschuldigd zijn en deze te betalen.

Easyvest wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke fiscale tekortkoming van een cliënt tegenover een andere belastingadministratie dan de Belgische belastingadministratie.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.