chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

25 Mar 2022
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Leer meer over onze prestaties en hoe deze berekend worden

Portefeuille

Wij maken gebruik van de standaard modelportefeuilles (niet van de klimaatportefeuilles) en de globale indexfondsen waarin easyvest belegt. Wanneer de gegevens voor de vergeleken fondsen niet beschikbaar zijn (vóór 2012), gebruiken we de waarden van de overeenkomstige indexen, waarbij we ervoor zorgen dat de huidige kosten die binnen een fonds van toepassing zouden zijn geweest, worden afgetrokken. Dit betekent dat als de index een rendement heeft behaald van 1% en het overeenkomstige fonds 0,15% aan lopende kosten in rekening brengt, wij uw rendement schatten op 0,85%.

Begin- en eindmaand

De voor onze berekeningen gebruikte waarderingen zijn die van de laatste handelsdag van de geselecteerde maand. Als u bijvoorbeeld Dec. 2015 kiest, gebruikt u de waarderingen op 31/12/2015. Om de jaarlijkse prestatie van een portefeuille te berekenen, selecteren wij, zoals in de financiële sector gebruikelijk is, de maand december van het ene jaar en de maand december van het volgende jaar.

Totaal rendement

De vermelde rendementen zijn berekend door onze jaarlijkse fees van 1% (incl. BTW) op te nemen. Dit de hoogste fees zijn die voor onze cliënten van toepassing kunnen zijn. Ook de beheerkosten van indexfondsen zijn inbegrepen. De belasting op beurstransacties (0,12%) en de roerende voorheffing (30% van de meerwaarde op obligaties) zijn niet inbegrepen.

Geannualiseerd rendement

Het geannualiseerd rendement is het rendement over de geselecteerde periode, uitgedrukt als een jaarlijks rendement. Merk op dat een portefeuille met een jaarlijks rendement van 6% overeenkomt met een totaal rendement van 19,1% over een periode van drie jaar (en niet 18% zoals u zou denken) dankzij het effect van samengestelde interest.

Waarschuwing

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle beleggingen houden diverse risico's in.

Laatst bijgewerkt op 25/03/2022

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.