chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

04 Oct 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Wat is samengestelde rente?

Samengestelde rente is een notie van financiële wiskunde die welbekend is bij beleggers en bankiers. Samengestelde rente betekent dat de interest op een hoofdsom in een bepaalde periode in de volgende periode samen met die hoofdsom wordt herbelegd om meer interest te verzamelen. We spreken over samengestelde rente in tegenstelling tot 'gewone' interest die niet opnieuw wordt geïnvesteerd.

De accumulatie van rijkdom die voortvloeit uit dit fenomeen is niet lineair (dezelfde hoeveelheid interest na elke periode) maar exponentieel (een grotere interest na elke periode). Deze exponentiële accumulatie speelt in het voordeel van beleggers die hier gebruik van maken.

Neem het voorbeeld van een persoon die €1.000 belegt met een interest van 10% per jaar. Hij ontvangt na één jaar €100 rente. Dit wordt het volgende jaar herinvesteerd samen met het startkapitaal, ofwel €1.100 in totaal, welke samen vervolgens €110 genereren. De verkregen som van €1.210 wordt opnieuw geïnvesteerd en zal vervolgens ook 10% genereren. Na 10 jaar zal geen 100% rendement op de investering behaald hebben, dat wil zeggen 10 keer 10%, maar een winst van 160% dankzij de herbelegging van de interest die elk jaar verzameld wordt, wat op zijn beurt opnieuw interest opbrengt.

Met deze formule bereken je samengestelde rente

Wanneer de hoofdsom onderworpen is aan samengestelde interest, wordt de hoofdsom berekend met de volgende formule:

Kapitaal in periode t
= Beginkapitaal * (1 + rentetarief) * (1 + rentetarief) * .... * (1 + rentetarief)
= Beginkapitaal * (1 + rentetarief) ^ t

 
         

Laatst bijgewerkt op 4/10/2023

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Zie alle FAQ’s

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.