chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

24 Jan 2022
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Moet ik de cash van mijn vennootschap beleggen?

Veel bedrijven beschikken omwille van fiscale of operationele redenen over "slapende" liquide middelen. Deze brengen niet enkel zo goed als niets op, ze verminderen zelfs in waarde gezien de torenhoge inflatie. Is het verstandig om deze cash te beleggen op de beurs? Hoe begint u eraan? Dat leggen we u met plezier uit in deze blog.

Moet ik de cash van mijn vennootschap beleggen?

De liquidatiereserve, kapitaal om op lange termijn te beleggen

Sinds 2015 kunnen kleine ondernemingen elk jaar hun winst geheel of gedeeltelijk opzij zetten in een "liquidatiereserve", op voorwaarde dat over deze bedragen onmiddellijk een heffing van 10% wordt betaald. In geval van een latere vereffening van de vennootschap zal de liquidatiereserve ontsnappen aan elke bijkomende belasting. Bovendien zijn dividenden die 5 jaar na de vorming van deze reserve worden uitgekeerd, onderworpen aan een verlaagde bronbelasting. Dankzij dit mechanisme beschikken veel ondernemingen over een "bedrijfskapitaal" dat overeenkomt met 5 jaar cashflow, waarvan de levensduur gelijk is aan die van de onderneming. Een op lange termijn te investeren kapitaal waarvan het zonde zou zijn het in een spaarboekje te laten wegkwijnen!

Mag mijn bedrijf investeren?

Ja, dat kan! Tenzij de statuten het uitdrukkelijk verbieden, mag een vennootschap op de beurs beleggen. De regels die gelden zijn echter anders dan die voor een individuele investering, dus ga niet overhaast te werk!

Meerwaarde belast, verlies niet aftrekbaar

In tegenstelling tot beleggen als natuurlijke persoon wordt de meerwaarde op beleggingen als rechtspersoon beschouwd als een belastbaar financieel product dat dus onderworpen is aan vennootschapsbelasting. Bovendien zijn kapitaalverliezen op investeringen van ondernemingen niet aftrekbaar. Het risico voor de investerende onderneming is dus tweeledig: het risico dat zij geld verliest op haar investering, en het risico dat zij belasting moet betalen over een bedrag waarover zij niet of niet meer volledig beschikt.

Passief beleggen

Gezien de toepasselijke belastingregels is het beter om als vennootschap niet in individuele lijnen te beleggen, omdat het risico van kapitaalverlies dan groter is. Daarentegen, als u als bedrijf passief belegt d.m.v. trackers (die de prestaties van individuele lijnen in een index samenvoegen), verhoogt u de kans op een positief rendement op lange termijn en minimaliseert u daardoor het fiscale risico voor de onderneming.

Recupereerbare kosten

Het goede nieuws is dat in België de btw terugvorderbaar is en de beroepskosten aftrekbaar zijn. Uw vennootschap zal dus de beheerskosten van een op haar naam geopende portefeuille kunnen aftrekken en de daarmee samenhangende btw kunnen terugvorderen.

Verplichte rapportering

Aangezien de meerwaarden in de vennootschap worden belast moeten ze in de boekhouding van de vennootschap worden opgenomen. Uw boekhouder moet daarom toegang krijgen tot de rekeningafschriften van de effectenrekening van uw onderneming. Bovendien vereist de antiwitwaswetgeving dat financiële instellingen de uiteindelijke begunstigden identificeren waarvoor zij rekeningen openen; dit staat bekend als de Ultimate Beneficial Owner (UBO)-wetgeving. In dit geval moeten alle personen die controle uitoefenen over de onderneming(bedrijfsleiders, bestuurders, en al degenen die 25% of meer van het kapitaal bezitten) formeel worden geïdentificeerd. Vergeet niet dat, om als onderneming te investeren, het noodzakelijk is een LEI-code (Legal Entity Identifier) te verkrijgen.

Conclusie: investeren als natuurlijk persoon of als vennootschap?

Hoewel de fiscale wetgeving ongetwijfeld voordeliger is voor de individuele belegger, zijn er voor een ondernemer vele redenen - waaronder de hierboven besproken liquidatiereserve - om geld in de onderneming te houden. Als dit geld enige tijd in het bedrijf moet blijven, lijkt het een verstandige beslissing om het te beleggen in een gediversifieerde portefeuille. Zo profiteert uw bedrijf van marktrendementen en kan het u meer uitbetalen als het zover is!

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.