chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

14 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Bent u een actieve of passieve belegger?

Easyvest is gespecialiseerd in passief beleggen. Je kent het concept van "passief beleggen" misschien al, maar heeft het echt helemaal geen geheimen meer voor jou? Waarin verschilt een actieve belegger van een passieve belegger? Wij zetten de puntjes weer op de i.

Bent u een actieve of passieve belegger?

Welk rendement?

Iedere belegger wil rendement realiseren, ongeacht die actief of passief is. Maar hun doel kan fundamenteel verschillen, én dus ook hun investeringsgedrag. Actieve beleggers streven ernaar om de markt te verslaan door te profiteren van kortetermijnfluctuaties, terwijl passieve beleggers eenvoudigweg het langetermijnrendement van de markt nastreven.

Spelmakers vs. volgers

Als gevolg hiervan verschilt de samenstelling van hun portfolio evenals de evolutie ervan in de tijd. Zoals hun naam het al doet vermoeden, zijn actieve beleggers (of hun vermogensbeheerder!) altijd alert. Ze beleggen vaak in een relatief geconcentreerde korf van activa, op basis van hun marktkennis en de tijd die ze eraan kunnen besteden. Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek bepalen ze wanneer ze een bepaald actief moeten aan- of verkopen. Om een "goede" belegger te zijn, moeten ze het dus vaker juist dan onjuist hebben en de markt wat kunnen timen. Vice versa stellen passieve beleggers zichzelf via een klein aantal gediversifieerde fondsen bloot aan een breed gamma aan activa en houden ze deze zo lang mogelijk in hun portfolio om te profiteren van de algemene markttrend. Ze negeren kortetermijnbewegingen omdat ze weten dat de markt op de lange termijn onverslaanbaar is.

Passief beleggen: voordelen en nadelen

Passief beleggen biedt twee grote voordelen: transparantie en kost. Het proces is inderdaad glashelder: je investeert in stukjes van duizenden aandelen van over de hele wereld (via een ETF indexfonds, bijvoorbeeld)om jezelf bloot te stellen aan de wereldmarkt. Het behaalde rendement is dus op geen enkele manier afhankelijk van je kennis of de tijd die je kan besteden aan het beheren van je portfolio. Bovendien vereist deze beleggingsstrategie geen of weinig transacties, waardoor de kosten die verbonden zijn aan uw portefeuille tot een minimum beperkt blijven. Morningstar schatte in 2019 de gemiddelde kosten van gemengde actieve fondsen (aandelen + obligaties) in België op 1,67% van het belegde gedrag per jaar. Ter vergelijking: de gemiddelde kost van ETF’s op Euronext bedraagt slechts 0,3% per jaar. De keerzijde van passief beleggen? U geniet van het marktrendement – ongeveer 7% per jaar op de lange termijn – maar kunt geen monsterwinsten (of verliezen!) behalen door te "gokken" op individuele aandelen.

 
         

Actief beleggen: voordelen en nadelen

Het voornaamste voordeel van actief beleggen is flexibiliteit. U of uw vermogensbeheerder bepaalt in welke activa wordt belegd en hoe lang deze worden vastgehouden. U kunt er op elk moment voor kiezen op een bepaald effect te kopen of te verkopen. Maar deze strategie is inherent duurder doordat iedere transactie kosten met zich meebrengt. Daarnaast loopt men het risico om fouten te maken en dus geld te verliezen in plaats van een marktconform rendement te realiseren. Vanwege deze reden en de persoonlijke betrokkenheid die deze benadering vraagt, heeft actief beleggen een grotere emotionele impact.

ETF’s als het hart van passief beleggen

Particulieren kunnen natuurlijk niet zelf aandelen kopen van ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dat zou erg inefficiënt en véél te duur zijn! Het is om die reden dat ETF’s of zogenaamde Exchange Traded Funds het daglicht zagen: beursgenoteerde fondsen die de prestaties van bekende beursindexen volgen. Door te beleggen in deze fondsen, koop je aandelen van alle bedrijven die in de index van de ETF zijn opgenomen, ongeacht het bedrag waarover je beschikt. Hun populariteit is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid: eind 2020 waren er maar liefst 7.600 trackers beschikbaar op de markt, met een totaal miljard dollar geïnvesteerd kapitaal van $7.740.

Easyvest en de moderne portfoliotheorie

Uit de moderne portefeuilletheorie van Harry Markowitz in 1952, die diversificatie centraal stelt bij de opbouw van portfolio’s, blijkt dat passief beleggen de meest rationele benadering is om te investeren in financiële effecten. Easyvest heeft hiervan zijn specialiteit gemaakt omdat we ervan overtuigd zijn dat niets anders op de lange termijn een beter rendement kan realiseren. Sinds 2016 positioneren we ons als de primus inter pares van passief beleggen in België, met een eenvoudig en transparant aanbod dat toegankelijk is via een geavanceerde doch simpele applicatie.

Wilt u weten wat uw potentieel rendement zou kunnen zijn met een passieve beleggingsstrategie bij Easyvest? Start dan nu een simulatie via de link hieronder.
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.