chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

12 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Niemand verslaat de markt in België

Wanneer u uw geld toevertrouwt aan een professionele financieel adviseur, zoals een bankier of fondsbeheerder, verwacht u een hoger rendement dan op de markt. Toch is het in de werkelijkheid anders: niemand slaagt erin om de markt systematisch te verslaan op lange termijn!

Niemand verslaat de markt in België

Stel dat u een deel van uw vermogen toevertrouwt aan een professionele fondsbeheerder, actief in België, die belegt in wereldwijde aandelen. Als professionele fondsbeheerders beter waren dan gemiddeld, zou meer dan de helft van hen de wereldmarkt consequent moeten kunnen verslaan.

Nochtans slaagt slechts 38% van hen erin de wereldmarkt te verslaan op een gegeven jaar. Met andere woorden, 62% doet het minder goed dan de markt. U zou haastig kunnen concluderen dat de beheerders die in één jaar de markt verslaan, dus waarschijnlijk beter zijn dan het gemiddelde op lange termijn!

Helaas is het tegenovergestelde waar. De trend in het eerste jaar wordt alleen maar bevestigd naarmate de jaren verstrijken. Slechts 15% van de beheerders in België slaagt er namelijk in om de markt twee jaar na elkaar te verslaan en drie jaar slechts 7%... dat is minder dan één op de tien! De kans dat u een beheerder kiest die vijf jaar op rij de markt kan verslaan, daalt tot één op honderd. Ten slotte is er in België eenvoudigweg geen enkele fondsbeheerder die de markt de afgelopen tien jaar meer dan vijf jaar op rij heeft weten te verslaan! Idem dito bij buitenlandse fondsbeheerders.

De kans om de markt op lange termijn consequent te verslaan is dus bijna nul en kan alleen aan geluk worden toegeschreven. M.a.w.: doe geen moeite om de markt te verslaan, volg hem gewoon en koop hem in zijn geheel met behulp van een ETF (Exchange Traded Fund).

Wilt u weten wat uw potentieel rendement zou kunnen zijn door te beleggen in een ETF die de wereldmarkt volgt? Start dan nu een simulatie via de link onderaan.

Deze analyse werd uitgevoerd door easyvest op basis van gegevens die beschikbaar zijn op Morningstar en Bloomberg over de periode 2005 tot 2015 over alle gemengde internationale large cap aandelenfondsen in euro met een track record van ten minste 10 jaar en verdeeld in België (45 fondsen). De prestaties van deze fondsen worden vergeleken met de MSCI World All Country Net Total Return-index in euro.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.