chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

05 Oct 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Cognitive biases hebben grote invloed op beleggingsgedrag

In 1970 introduceerde econoom en latere Nobelprijswinnaar Eugene Fama de theorie van de "efficiënte financiële markten" gebaseerd op twee hoofdassumpties: het rationele gedrag van agenten en perfecte informatie. Maar of het nu gaat om relaties, voorkeuren of aankopen, mensen zijn vaak onvoorspelbaar... zelfs irrationeel. Dit werd 30 jaar later aangetoond door een andere Nobelprijswinnaar, Daniel Kahneman, door zijn studie van cognitieve vooroordelen (biases). En het is juist daaraan dat Easyvest zijn eerste zomerreeks wijdt!

Cognitive biases hebben grote invloed op beleggingsgedrag

Wat is een cognitief vooroordeel?

De term bias verwijst naar een systematische afwijking van logisch en rationeel denken van de werkelijkheid. Een "cognitieve" bias is dus een verstoring in de verwerking van informatie door onze hersenen. Cognitieve vooroordelen beïnvloeden onze overtuigingen, onze redeneringen, de manier waarop we beslissingen nemen en ons sociale gedrag.

Verschillende soorten en oorzaken

Er zijn tientallen cognitieve vooroordelen geïdentificeerd in de psychologie en gedragseconomie. De vele studies rond dit onderwerp hebben, maken het tot op een zeker punt mogelijk om cognitieve biases te classificeren op basis van hun oorzaken: men onderscheidt bijvoorbeeld vooroordelen die verband houden met het informatieproces (mentale snelkoppelingen), sociale vooroordelen (met betrekking tot andere mensen) en geheugenbiases (die het belang van een herinnering versterken of juist verminderen).

Irrationeel, maar nuttig?

Zijn cognitieve vooroordelen noodzakelijkerwijs negatief of kunnen ze juist leiden tot nuttig gedrag? De evolutietheorie heeft aangetoond dat onze psychische reflexen, gekoppeld aan het reptielenbrein, ons eerder beschermen dan schaden. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten, we de neiging hebben om hem consensusvragen te stellen, die kant-en-klare antwoorden opleveren. Dit zou eigenlijk een weerspiegeling zijn van sociale vaardigheden en ons vermogen om met anderen om te gaan. Evenzo, wanneer men wordt geconfronteerd met de angst om iets verkeerd te doen, zou de bias van overmoed - het gevoel dat we bovengemiddeld zijn - ook een zeer nuttig motiverend hulpmiddel zijn.

De efficiënte markt volgens Fama

Volgens Fama’s theorie geldt dat, als de verwachtingen rationeel zijn, de prijs van een verhandeld goed ten alle tijde de best mogelijke schatting is van zijn werkelijke waarde. De andere veronderstelling is dat alle relevante informatie voor de waardering van goederen gratis beschikbaar is voor alle marktdeelnemers. Een "efficiënte markt" is daarom een economie waarin de agenten allemaal rationeel zijn en zowel onmiddellijk als adequaat reageren op nieuwe informatie.

Cognitieve vooroordelen en beleggen

De evolutie van de beurskoersen heeft echter regelmatig de irrationaliteit van veel beleggers in bepaalde situaties aan het licht gebracht. beurstendenzen, "bullish" of "bearish", worden vaak gedeeltelijk verklaard door een reeks collectieve onder- of overreacties op de informatie die in omloop is: de overgrote meerderheid van de beleggers reageert te optimistisch op goed nieuws en te pessimistisch op slecht nieuws. Deze trends kunnen leiden tot extreme prijsniveaus en bijgevolg het niet in verhouding staan tot de economische fundamenten: deze worden financiële zeepbellen of crashes genoemd.

 

De opkomst van behavioral finance

Analyse van deze mechanismen vormt de basis van "behaviour finance", waaruit blijkt dat de beslissingen van beleggers worden beïnvloed door hun overtuigingen en emoties in plaats van enkel economische fundamenten. De Israëliër Daniel Kahneman is de vader van deze discipline; waarmee hij de Nobelprijs voor economie won in 2002.

Kahneman, angst en plezier

Deze theorie beschrijft hoe individuen hun vooruitzicht op verlies en winst asymmetrisch inschatten. Om een heel eenvoudig voorbeeld te nemen: de "angst" om 1.000€ te verliezen kan alleen worden gecompenseerd door het "plezier" door het plezier van het winnen van 2.000€ of zelfs 3.000€. Deze asymmetrie van angst en plezier is de verklaring voor de meeste cognitieve vooroordelen. Met deze ontdekking kon Kahneman wetenschappelijk verklaren waarom we irrationele investeringsbeslissingen nemen.

Rationele vs irrationele investeerders

Maar is de markt uiteindelijk efficiënt, inefficiënt of gedeeltelijk efficiënt? Gezond verstand suggereert dat er een deel "redelijk rationele" beleggers is die een tamelijk goed idee hebben van de aard van de fundamentele factoren en hun invloed op de prijzen. Maar aan de andere kant zijn er irrationele beleggers die reageren op onjuiste informatie of die beslissingen nemen zonder enige economische basis.

Marktafwijkingen hebben de neiging elkaar te versterken

De beslissingen van irrationele beleggers kunnen worden gezien als willekeurige fenomenen, waarvan de effecten elkaar neutraliseren. Uit onderzoek blijkt echter dat marktanomalieën elkaar eerder versterken dan neutraliseren, onder andere omdat:

Over het algemeen is de markt efficiënter dan inefficiënt

Hoewel behavioural finance licht heeft geworpen op bepaalde beperkingen van de efficiënte markttheorie, zijn de meeste experts het erover eens dat er op elk moment een aanzienlijk deel van de agenten rationeel genoeg is om markten tot "relatieve efficiëntie" te brengen.

Marktefficiëntie en passief beleggen

Zolang de markt efficiënt is, is het onmogelijk om hem te verslaan. Dit is een zeer overtuigend argument voor de zogenaamde "passieve beleggingsstrategie", die erin bestaat een portefeuille samen te stellen die een benadering is van de "marktportefeuille", die alle op de markt verhandelde effecten zou bevatten in verhouding tot hun marktkapitalisatie. In feite wordt bij passief beleggen eerder aangenomen dat de markt op lange termijn efficiënt is: de onvermijdelijke anomalieën zijn kortetermijnverschijnselen die snel door de markt worden opgenomen; op lange termijn worden deze effecten doorgaans uitgevlakt en is het verslaan van de markt vrijwel onmogelijk.

easyvest zomerserie

Tijdens de zomer zullen we een reeks blogs publiceren die gewijd zijn aan de cognitieve biases die het meest worden aangetroffen in behaviour finance. Genoeg om een gesprek met uw strandlaken buurman aan te gaan, maar vooral om uw eigen beslissingen beter te analyseren en - zonder kost wat kost rationaliteit te zoeken - om u te helpen de beslissingen te nemen die uw langetermijnbelegging doelstellingen het beste ondersteunen !

         
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.