chat icon

Bij wie moet u uw klachten indienen?

Indien u een klacht heeft, gelieve u in eerste instantie te wenden tot de klachtenbeheerder van easyvest door uw verzoek te richten aan het volgende adres

Easyvest NV

Klachtenbeheer

59 de Praeterstraat 2

1050 Brussel

E-mail : info@easyvest.be

Indien u niet tevreden bent met de oplossing die de klachtenbeheerder van easyvest u biedt, kunt u zich wenden tot de Bemiddelingsdienst Banken - Kredieten - Beleggingen :

Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen

Belliardstraat, 15-17, Bus 8

1040 Brussel

Tel. : +32 2 545 77 70

Fax : +32 2 545 77 79

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

 

 

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.