chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

21 Jul 2021
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Anchoring bias: blijf niet vasthangen aan een bepaald idee

In een kledingwinkel ziet u een T-shirt dat 50 euro kost, een paar minuten later een andere voor 35 euro. Wat een goede deal, het is écht goedkoop! Maar als u eerst het T-shirt van 35 euro had gevonden, had u het misschien niet zo goedkoop gevonden. Het anker - de eerst waargenomen prijs - heeft ongetwijfeld uw mening beïnvloed.

Anchoring bias: blijf niet vasthangen aan een bepaald idee

Anchoring bias: definitie

Anchoring bias houdt in dat bij het nemen van een beslissing te veel belang wordt gehecht aan reeds bestaande informatie of aan de eerst verkregen informatie. Als we verder ingaan op het voorbeeld van de kledingwinkel, zullen we merken dat solden deze anchoring bias volledig benut: door de consument een initiële prijs te tonen en vervolgens een korting te geven, worden we ertoe gebracht te geloven dat de nieuwe prijs de waarde van het kledingstuk onderschat, terwijl dit in feite niets bewijst.

Wanneer de intrinsieke waarde moeilijk te beoordelen is

Deze anchoring bias komt vooral voor in situaties waarbij de intrinsieke waarde van het betreffende goed moeilijk in te schatten is: doorgaans munteenheden, vaak ook aandelen, maar ook bepaalde consumptiegoederen waaraan overwegend een emotionele waarde wordt toegekend.

Niet alleen een kwestie van prijs

De anchoring bias manifesteert zich ook in contexten die geen verband houden met de waarde van dingen of met kwantificeerbare elementen. In een ideeëndebat wordt elkaars mening dus vaak beïnvloed door wat er in eerste instantie wordt gezegd.

In financiën

Als iemand u vandaag bijvoorbeeld vraagt hoe het aandeel Amazon zal evolueren, zal uw eerste reflex waarschijnlijk zijn om te kijken op welk prijsniveau het aandeel vandaag staat om vanuit dit referentiepunt of "ankerpunt" hypothesen op te bouwen, terwijl de beste benadering is om de toekomstige cas flowprojecties van het bedrijf te bekijken en te onderzoeken. Evenzo zijn handelaren vatbaar voor vooringenomenheid wanneer ze hun beslissingen baseren op willekeurige prijspunten zoals hun invoer- of richtprijs.

Het belang van de eerste indruk

Het risico voor beleggers is om vast te houden aan verliezende transacties door een initiële aankoopprijs als ankerprijs aan te houden. Ervan overtuigd dat hun eerste indruk de juiste was (het kopen van een goedkoop aandeel) kunnen ze nieuwe informatie over het hoofd zien die de waarde van het aandeel zou kunnen beïnvloeden en dus slechte beslissingen nemen.

Analisten ook bevooroordeeld

Financiële analisten wiens taak het net is om cash flowprognoses te maken (en dus bedrijven met de beste waarde te vinden) zijn soms ook onderhevig aan de anchoring bias: als hun projecties te ver van de huidige prijs (= het anker) liggen, passen sommigen ze aan om er dichter bij te komen!

Passief beleggen of de markt laten beslissen

Bij passief beleggen wordt aangenomen dat de markt efficiënt is en dat niemand hem op de lange termijn zal verslaan. Natuurlijk blijft het anker van elke belegger, zelfs passief, de initiële waarde van zijn portefeuille. Maar maak u geen zorgen, want in tegenstelling tot bomen groeien de markten tot in de hemel!

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.