chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

14 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Kunt u beter sparen of beleggen voor uw kind?

De tijd van de supervoordelige "jongerenspaarrekening" of “pamperrekening” die de meeste grote Belgische banken aanbieden is voorbij. Sinds 15 jaar zijn de aangeboden rentevoeten op spaarrekeningen zo laag dat ze niet meer voordelig zijn. Waarom investeert u niet voor uw (klein)kind? Het rendement zal uiteindelijk een stuk hoger liggen.

Kunt u beter sparen of beleggen voor uw kind?

Sparen van jongs af aan

Met andere woorden, vroeg begonnen is half gewonnen! Want ongeacht het oorspronkelijk geĆÆnvesteerde kapitaal zal uw spaargeld niet lineair groeien maar wel exponentieel dankzij het principe van samengestelde interest.

Lange horizon = grotere risicotolerantie

Door uw kind op jonge leeftijd te laten beleggen heeft het ook een langere beleggingshorizon, want het geld komt pas vrij als hij of zij meerderjarig is. Met een beleggingshorizon van achttien of zelfs vijftien jaar kan aan alle voorwaarden voldaan worden om geheel, of bijna geheel, in aandelen te beleggen en zo een rendement van gemiddeld 7% per jaar te behalen.

Durf met uw kinderen over geld te praten

In het algemeen komen beleggingen en de werking van financiƫle markten zeer weinig aan bod op school. Beginnen beleggen voor uw kinderen kan een goede gelegenheid zijn om er met hen over te praten en hen er eventueel ook dichter bij te betrekken. Op die manier zijn ze gewapend om bewuste keuzes te maken wanneer ze volwassen zijn.

Geblokkeerde rekening tot 18 jaar

Een effectenrekening kan op naam van een minderjarige worden geopend door een wettelijke vertegenwoordiger, meestal een ouder. De effecten op de rekening worden geacht toe te behoren aan de minderjarige; de wettelijke vertegenwoordiger verbindt zich ertoe deze tegoeden te beheren als een goede huisvader en uitsluitend in het belang van het kind. Wanneer het kind meerderjarig is, kan het vrij beschikken over de bedragen die op zijn naam zijn belegd.

Een rekening openen op naam van uw kind of voor uw kind?

Als u als ouder of grootouder een zekere controle over deze bedragen wilt behouden, kunt u er ook voor kiezen om voor uw kind te beleggen zonder het geld op zijn of haar naam te zetten, of te kiezen voor een combinatie van beide formules. Zo kunt u op elk moment vrij beschikken over de gespaarde bedragen.

Wat in geval van overlijden?

Hoewel dit niet de normale gang van zaken is, heeft het vroegtijdig overlijden van een kind gevolgen voor de beleggingen die in zijn of haar naam zijn gedaan. Als een minderjarige rekeninghouder overlijdt voordat hij meerderjarig is, erven de wettelijke erfgenamen, d.w.z. de ouders, de rekening. De toepasselijke successierechten moeten echter wel worden betaald.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.