chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

09 Apr 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Marktrendement versus totaalrendement: Haal ze niet door elkaar!

"De BEL 20 staat terug op het niveau van 6 maanden geleden." Dit is een uitspraak die regelmatig in de media geschreven of uitgesproken wordt. Maar over welk "niveau" gaat het precies? In het geval van de BEL 20 gaat het meestal over het marktrendement, waarbij de waardestijging of -daling wordt gemeten op basis van de actuele waarde van de aandelen die de index vormen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele uitgekeerde (en opnieuw geïnvesteerde) dividenden, die in feite deel uitmaken van het totale rendement van een portefeuille.

Haal Marktrendement en totaalrendemen niet door elkaar!

Marktrendement versus totaalrendement

Het "marktrendement" of "koersrendement" meet alleen de waardestijging of -daling in de genoteerde waarde van een portefeuille, zonder rekening te houden met de inkomsten die door de activa van de portefeuille worden gegenereerd (dividenden voor aandelen, rente voor obligaties). Het "totaalrendement" van een portefeuille meet daarentegen de prestatie door rekening te houden met de marktwaarde EN ervan uitgaande dat alle uitbetalingen van de samenstellende delen worden herbelegd. Dezelfde logica kan worden toegepast op indexen, afhankelijk van de vraag of hun prestatie uitsluitend wordt beoordeeld op basis van hun kapitalisatie of hun kapitalisatie plus de inkomsten uit de onderliggende activa.

Financiële informatie is misleidend

In feite worden de meeste bekende indexen voorgesteld op basis van hun marktrendement. Dit is het geval voor de S&P 500, de BEL 20, de Dow Jones, de CAC 40... De Duitse DAX 30 is een van de weinige indexen die een totaal rendement laat zien. Het is van cruciaal belang om hier rekening mee te houden bij het lezen van financiële informatie, want economisch gezien is alleen het totaalrendement van belang.

Prestaties krijgen een serieuze boost

Als we kijken naar de prestaties van de S&P 500 - de belangrijkste index uit de VS - en de BEL 20 - de index van de Brusselse beurs - over de laatste twintig jaar, dan is het verschil sprekend: Als het gaat over het totaalrendement, doet de S&P 500 het 200% beter dan de gelijkwaardige prijsindex, terwijl de BEL 20 inclusief dividenden het 4 keer beter doet.

illustratie marktrendement en totaal rendement

Distributie- of kapitalisatiefondsen?

Het rendement van een fonds kan ook een afspiegeling zijn van het marktrendement of van het totale rendement. Inderdaad, onder de beleggingsfondsen hebben we aan de ene kant; de distributiefondsen, die een dividend uitkeren en een rendement laten zien dat enkel de evolutie van de marktprijzen weerspiegelt, en aan de andere kant de accumulatiefondsen, waarbij de inkomsten worden herbelegd en die dus een totaalrendement opleveren. Trackers of fondsen die marktindexen repliceren of "volgen", kunnen ook distributie- of accumulatiefondsen zijn.

Een beheerder die beter doet dan de index, is niet systematisch een goede beheerder

Omdat het totale rendement altijd hoger is dan het marktrendement, is het beoordelen van een beheerder ten opzichte van een prijsindex alleen relevant als het fonds dat hij beheert zijn inkomsten uitkeert. Een beheerder van een kapitalisatiefonds die de dividenden herbelegt, zou automatisch beter moeten doen dan de prijsindex en moet dus worden vergeleken met het totale rendement van de markt, niet met de prijsindex!

Waar kan men gegevens over het totale rendement vinden?

Gelukkig bestaan er voor de meeste indexen gegevens over het totale rendement. Maar helaas zijn ze niet gemakkelijk toegankelijk: alleen de officiële uitgevers van indexen en gespecialiseerde platforms zoals Bloomberg of Yahoo Finance bieden ze aan, maar niet gratis.

Bij easyvest volgen de geselecteerde ETF’s het totale rendement

Maar van één ding kunt u zeker zijn: bij easyvest beleggen we in kapitalisatie ETF's die het totale rendement volgen. Dit betekent dat onze klanten het hoogst mogelijke rendement behalen met hun indexbelegging.

Onze portefeuilles zijn de best presterende op de markt

De afgelopen 10 jaar heeft de passieve beleggingsaanpak van easyvest rendementen opgeleverd die vrijwel ongeëvenaard zijn in België. Door op lange termijn in de aandelenmarkt te beleggen, profiteert u potentieel van een dubbel groei-effect van uw portefeuille: de waardestijging van de aangehouden aandelen en de systematische herbelegging van de ontvangen dividenden. Albert Einstein omschreef dit als het achtste wereldwonder – de magie van de samengestelde intrest.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.