chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

14 Feb 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Waarom regelmatig uw winst opnemen geen goed idee is

Sommigen van jullie stellen zichzelf misschien deze vraag: zou het niet beter zijn om regelmatig mijn winst te nemen om het rendement op de lange termijn "veilig te stellen"? Hoewel deze strategie intuïtief kan lijken, kan het contraproductief werken in een bredere context van het creëren van welvaart en het verzekeren van een stabiele financiële toekomst. Uitleg en een cijfervoorbeeld vindt u in deze blog.

Als u uw winst elk jaar opneemt, kunt u uw totale rendement in 20 jaar halveren.

Waarom het belangrijk is om de rente te herbeleggen

Een van de belangrijkste redenen waarom u beter twee keer nadenkt voor u jaarlijks uw winst wil opnemen, is de magie van de samengestelde interest. Dit concept verwijst naar het sneeuwbaleffect, waarbij uw winst na verloop van tijd steeds meer winst oplevert. Elk jaar uw winst opnemen onderbreekt dit kapitalisatieproces. Hierdoor gaat u de exponentiële groei van uw beleggingen in de weg staan.

Langetermijnvisie versus kortetermijnwinst

Succesvol beleggen vereist een langetermijnperspectief. Wie liever winst neemt op korte termijn door regelmatig geld op te halen, kan de voordelen van kapitalisatie mislopen als hij zijn beleggingen niet geduldig laat aangroeien in de loop der jaren. Het is essentieel om de voor- en nadelen van de onmiddellijke financiële genoegdoening af te wegen tegen het potentieel voor veel grotere winsten in de toekomst.

Praktijkvoorbeelden

Laten we een initiële belegging van €100.000 nemen, die wordt belegd tegen een constant jaarlijks rendement van 7%. Na een jaar levert deze belegging een winst op van €7.000. De eerste strategie is om dit bedrag systematisch op te nemen: de opbrengsten zijn elk jaar hetzelfde, en worden opgebouwd in cash doorheen de tijd. Bij de tweede strategie worden de opbrengsten herbelegd: ze bedragen €7.000 in het eerste jaar en groeien gestaag aan, altijd binnen de portefeuille. Na twintig jaar is het verschil tussen de eerste en de tweede strategie... €147.000, wat overeenkomt met een totale winst die 2 keer lager is.

JaarGeïnvesteerd met strategie #1WinstCashTotaalGeïnvesteerd met strategie #2WinstTotaalTekort
0100.000  100.000100.000 100.000-
1107.0007.000 107.000100.0007000107.000-
2107.0007.0007.000114.000114.4907.490114.490-€490
3107.0007.00014.000121.000122.5048.014122.504-€1.504
4107.0007.00021.000128.000131.0808.575131.080-€3.080
5107.0007.00028.000135.000140.2559.176140.255-€5.255
6107.0007.00035.000142.000150.0739.818150.073-€8.073
7107.0007.00042.000149.000160.57810.505160.578-€11.578
8107.0007.00049.000156.000171.81911.240171.819-€15.819
9107.0007.00056.000163.000183.84612.027183.846-€20.846
10107.0007.00063.000170.000196.71512.869196.715-€26.715
20107.0007.000133.000240.000386.96820.665386.968-€146.968

Fiscale gevolgen

Naast de marktdynamiek houdt u ook best rekening met de fiscale gevolgen van jaarlijkse opnames. Door vaak geld op te nemen kunnen beleggers geconfronteerd worden met hogere fiscale lasten, waardoor het totale beleggingsrendement wordt uitgehold. In België bedraagt de belasting op beursverrichtingen (TOB) 0,12% op elke transactie. Meerwaarden op aandelen worden niet belast, terwijl die op obligatiefondsen onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van 30%.

 
         

Winst om van te genieten, niet om op te potten

Ondanks de duidelijke voordelen van rente op rente, hoeft het doel van kapitaalgroei niet eeuwig nagestreefd te worden. Heeft u een project of een behoefte die financiering vereist? Wilt u uw levensstandaard verhogen na pensionering? Dat zijn goede redenen om uw winst op te nemen, hetzij ad hoc, hetzij als lijfrente. Uw winst in kleine delen opnemen "uit voorzorg", met als enige doel het op een spaarrekening te zetten, is daarentegen weinig zinvol. Deze strategie zal niet voor extra levenscomfort zorgen, zoals aangetoond in het voorbeeld hierboven.

Easyvest biedt kapitalisatieportefeuilles aan

Door hun opbrengsten te herbeleggen kunnen beleggers profiteren van de kapitalisatie van rente en hun kapitaal exponentieel laten aangroeien. Veel succesvolle beleggers danken hun vermogen aan een gedisciplineerde aanpak waarbij ze hun opbrengsten op lange termijn hebben herbelegd. Easyvest is een groot voorstander van deze aanpak en belegt het geld van haar klanten uitsluitend in kapitalisatiefondsen. Telkens er geld wordt opgenomen, worden er dus activa verkocht. Als het nodig is, of om bijvoorbeeld een regelmatig inkomen voor uw pensioen te garanderen, adviseert Easyvest u natuurlijk over de beste opnamestrategie om uw kapitaal zoveel mogelijk in stand te houden. Hoe dan ook, de eerste stap om uw financiële toekomst veilig te stellen is eenvoudig: doe een simulatie op onze site! Dit geeft u een idee van uw potentiële rendement op de lange termijn. Zo kan u inschatten wat u moet ondernemen om uw financiële doelstellingen te behalen.

 
 
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.