chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

14 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Hoe hoger de kosten, hoe lager het rendement

In de meeste situaties van ons dagelijks leven betekent méér betalen toegang tot een betere dienstverlening of betere producten. Goede restaurants zijn duur, én hetzelfde geldt voor een mooie wagen. Beleggen vormt echter een uitzondering op die regel. Méér betalen voor een financiële dienst leidt niet tot een hoger rendement, integendeel.

Hoe hoger de kosten, hoe lager het rendement

Een simpele formule

Uw rendement = de markt – alle kosten – belastingen - / + prestatie van de beheerder

De relatie tussen kosten en prestatie is vrij logisch. Academisch en eigen onderzoek naar actief vermogensbeheer in België tonen aan dat niemand de markt verslaat. Vanuit dat perspectief is het maximaal rendement dat u kan bereiken op lange termijn dat van de globale markt minus de kosten van uw kapitaalbeheerder, de belastingen van de staat en mogelijke beheersfoutjes.

Een negatieve correlatie

U zal waarschijnlijk denken dat een geweldige kapitaalsbeheerder zijn extra kosten méér dan compenseert. Echter toont onze eigen studie het tegendeel aan. Door de prestaties van 45 globale gemixte beleggingsfondsen te vergelijken die de laatste 10 jaar beschikbaar waren in België, alsook de bijhorende kosten, kwamen we tot de conclusie dat er een directe negatieve correlatie bestaat tussen de kosten en de prestaties. Hoge kosten leiden bijgevolg tot een slecht rendement.

Houd uw ogen open

De kosten die gekoppeld zijn aan een belegging zijn doorgaans talrijk en zijn niet altijd transparant. Wanneer u belegt is het belangrijk dat u uw beheerder vraagt naar een compleet overzicht van alle kosten voor de voorgestelde producten. Onze observaties tonen aan dat de gemiddelde kost van een globaal gemixt investeringsfonds in België 1,9% bedraagt. Als de kost van uw potentiële investering hoger ligt, raden we u aan om elders op zoek te gaan naar een beheerder. Ter vergelijking: de aangeraden portfolio’s van Easyvest rekenen slechts 0,4% per jaar aan. En indien u niet zeker bent over de kosten die u momenteel betaalt, kan u ons vragen naar een gratis audit.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.