chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

26 Jul 2022
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Crisissen en het herstel erna doorheen de tijd: de Golfoorlog

In de nacht van 2 augustus 1990 vielen Iraakse tanks Koeweit binnen. Dit leidde tot een sterke stijging van de olieprijzen en een crash op de financiële markten. Er volgde een gewapend conflict tussen Irak en een coalitie van 35 landen, waaronder België, onder leiding van de Verenigde Staten. Tegen alle verwachtingen in had deze derde wereldoorlog slechts een beperkte impact op de markten.

Crisissen en herstel erna doorheen de tijd: de Golfoorlog

Wat was de context?

De oorlog tussen Iran en Irak heeft Irak berooid en met schulden had achtergelaten. Twee jaar later namen de spanningen in het gebied toe nu de Iraakse schuld voornamelijk in handen was van de buurlanden Saudi-Arabië en Koeweit. Irak, dat de soevereiniteit opeiste over het grondgebied van Koeweit, beschuldigde zijn buur ook van het overschrijden van de door de OPEC vastgestelde quota voor olieproductie. De casus belli ontstaat wanneer Koeweit ervan wordt verdacht boringen te verrichten aan de Iraakse kant van de grens tussen de twee landen.

Een economische vertraging dreigde in de Verenigde Staten

De schok kwam ook binnen in een fragiel economisch klimaat. Na tien jaar van onderbroken groei was de vertraging in de Verenigde Staten begin dat jaar begonnen en de signalen begonnen vanaf het voorjaar beetje bij beetje op te lichten.

Markten crashen

Na de invasie van Koeweit verloor de CAC 40 tot 27% - meer dan op Black Monday - de S&P 500 bijna 17% en de BEL 20 slechts 7%.

De internationale gemeenschap reageert

Irak, dat eerst werd gestraft met economische sancties, werd uiteindelijk aangevallen na een VN-resolutie die het gebruik van geweld toestond. In de herfst stuurde de Amerikaanse president George Bush Amerikaanse troepen naar Saoedi-Arabië en drong hij er bij andere landen op aan hun eigen legers in te zetten. Vele landen sloten zich aan bij de coalitie, waaronder België, waardoor het de grootste militaire alliantie werd sinds de Tweede Wereldoorlog.

Markten anticiperen op goed nieuws

Na twee maanden van militaire voorbereidingen tijdens "Operation Desert Shields" brak de eigenlijke oorlog uit op 17 januari 1991 onder de codenaam Desert Storm. Deze zal anderhalve maand duren, een periode waarin de markten zich zouden herstellen met verscheidene weken van opeenvolgende stijgingen. De markten anticiperen niet alleen op de overwinning, maar houden ook rekening met andere factoren: het feit dat het conflict beperkt blijft tot een bepaald gebied, dat de invloed ervan op de olieprijzen en dus op de inflatie vrijwel nihil is en ten slotte dat de renteverlagingen die de Amerikaanse centrale bank heeft doorgevoerd om de economie te doen opleven, hun vruchten lijken af te werpen.

1991, een jaar van hoogconjunctuur voor de Amerikaanse beurzen

Aangemoedigd door dit goede nieuws veegde de Amerikaanse beurs haar verliezen weg zodra het conflict was afgelopen. De S&P 500 sloot dat jaar zelfs af met een stijging van 26%! Het duurde echter tot begin 1992 vooraleer de CAC 40 volledig van de crisis hersteld was. Maar voor de belegger die blootgesteld was aan de wereldmarkt, was het verlies al vanaf 11 februari 1991 uitgewist, nog vóór het einde van het conflict!

Lees de andere afleveringen van de serie over crisissen en herstel: de tulpencrisis, de Black Monday, de Griekse schuldencrisis

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.