chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

28 Jul 2021
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Bevestigingsbias: geen tijd voor tegenstrijdigheid

"Beleggen in aandelen is té riskant." Hoe vaak heeft u dat verhaal al gehoord van nonkel Roger die alles heeft verloren door te wedden op de aandelenmarkt? Onbewust heeft uw eigen onderzoek de neiging om deze hypothese te bevestigen; u zult nooit de sprong wagen. Deze bevestigingsbias weerhoudt u ervan om rationeel over de aandelenmarkt na te denken en toe te geven dat dit op de lange termijn en met een gediversifieerde portefeuille waarschijnlijk uw beste bron van rendement is.

Bevestigingsbias: geen tijd voor tegenstrijdigheid

Bevestigingsbias: definitie

De bevestigingsbias is de neiging van mensen om informatie op te zoeken en zodanig te interpreteren dat deze hun vooropgezette overtuiging bevestigt. Deze natuurlijke neiging versterkt het zelfvertrouwen en vermindert stress door tegenstrijdigheden te vermijden.

Selectieve verzameling van bewijsmateriaal

De eerste manifestatie van deze zogenaamde bevestigingsbias komen we tegen wanneer we informatie vergaren: de selectieve verzameling van "bewijsmateriaal" is een manier waarop men systematisch zoekt naar bewijs dat consistent is met hun initieel standpunt.

Interpretatieprisma

Stanford University voerde in 1979 een belangrijk experiment uit, met mensen die een zeer uitgesproken mening hadden over de doodstraf, met de ene helft vóór en de andere helft tegen. Elk van de groepen moest beschrijvingen lezen van twee fictieve onderzoeken die een positief of een negatief effect van de doodstraf op de misdaadcijfers in de Verenigde Staten aantonen. Bijna geen van de proefpersonen in het onderzoek veranderde van gedachten na het lezen van de documenten van de openbare aanklager of de verdediging. Ze wezen op gebreken in argumenten die in strijd waren met hun mening of accepteerden alleen argumenten die hun standpunt ondersteunden.

Slechte herinneringen

Onze ervaringen uit het verleden beïnvloeden uiteraard ons huidige gedrag. Maar de meeste mensen hebben een selectief geheugen. Deze selectiviteit stelt hen in staat hun huidige overtuigingen te bevestigen. Met andere woorden: we herinneren ons het verleden op een manier die het heden versterkt.

Systemische effecten

De bevestigingsbias kan een aanzienlijk deel van de maatschappelijke verdeeldheid verklaren en de moeilijkheden van politieke leiders om consensus te bereiken, waarbij ze allemaal koppig in één richting gaan en de voorkeur geven aan informatie die hun standpunt bevestigt. Bovendien versterkt de ontwikkeling van sociale netwerken alleen de effecten van de bevestigingsbias: deze sites gebruiken algoritmen die voorspellen wat gebruikers willen zien en tonen hen effectief alleen gefilterde informatie.

Bevestigingsbias in financiële wereld

Door verschillende beleggingsopties te overwegen, kunnen beleggers onbewust de voorkeur geven aan informatie die hun standpunt over een actief of strategie ondersteunt en het gewicht van gegevens onderschatten die dat standpunt zouden kunnen veranderen. Stel dat u onbetrouwbare informatie ontvangt over het sterke rendementspotentieel van een bedrijf. Uiteraard richt u uw informatiezoektocht zich op positieve signalen en loopt u bijvoorbeeld een aanzienlijk klantenverlies uit het oog. De bevestigingsbias kan dus, in combinatie met het kudde-effect, bullish of bearish trends creëren die zichzelf versterken, ongeacht de economische factoren.

Pas op voor gemiste kansen

De bevestigingsbias moedigt beleggers ook aan om in hun comfortzone te blijven zonder hun vooroordelen in twijfel te trekken. Als gevolg hiervan kunnen ze gemakkelijk nieuwe kansen missen en vasthouden aan principes als "nooit aan uw kapitaal raken" of "nooit in de schulden komen" wanneer marktomstandigheden aangeven dat men dit wel zou moeten doen.

Hoe zit het met diversificatie?

De bevestigingsbias kan ertoe leiden dat beleggers zich concentreren op bepaalde soorten effecten of bedrijven, waardoor ze het heilige principe van diversificatie negeren en het risico van hun portefeuille vergroten. Aan de andere kant stelt passief beleggen u in staat uw investeringsbeslissingen te decorreleren vanuit een andere parameter dan diversificatie. Met de beleggingsformules in ETF's die easyvest aanbiedt, vermijdt u beoordelingsfouten waar Warren Buffet niet eens immuun voor is, ondanks dat hij wordt beschouwd als een van de beste beleggers ter wereld!

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Dit artikel werd geschreven toen easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten. Vandaag is easyvest een merk van EASYVEST NV, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, ondernemingsnummer BE0631.809.696, als maatschappij voor portefeuillebeheer en als verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te Gachardstraat 59, 1050 Brussel, België. Copyright 2023 EASYVEST NV.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten als vennootschap voor portefeuillebeheer en als verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Gachardstraat 59 en ondernemingsnummer 0631.809.696. Copyright 2023 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.