chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

14 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

De voordelen van "dollar-cost averaging" of regelmatige beleggingen

Wat is het beste moment om te investeren? Indien u vreest om de verkeerde beslissing te nemen op het verkeerde moment, kan u ervoor kiezen om uw investering in de loop van de tijd te verspreiden. Dit wordt in de VS "dollar-cost averaging" genoemd. Deze strategie, die overal ter wereld toepasbaar is, kan zelfs een terugkerende beleggingsstrategie worden.

Dollar-Cost Averaging (regelmatige beleggingen): voordelen

Wat is dollar-cost averaging?

Het principe van averaging bestaat erin dat u uw beleggingen spreidt over verschillende transacties dat u op regelmatige tijdstippen doet. Dit gebeurt zonder rekening te houden met de marktprijs, om zo het risico van een slechte timing te minimaliseren en de impact van de volatiliteit te beperken.

Ideaal voor risicobeheer

Het spreiden van uw beleggingen houdt in dat u niet meteen een groot bedrag in de balans legt en kan profiteren van een eventuele koersdaling na uw eerste aankoop. Dit in tegenstelling tot een “lump-sum” investering of het beleggen van een groot bedrag in één keer. Met andere woorden, uw beleggingen spreiden is eerder een stategie om portefeuillresisico’s onder controle te houden dan een strategie voor winstmaximalisatie.

Vermijd cognitieve biases

Averaging is ook een goede strategie tegen cognitieve biases die kunnen leiden tot irrationeel gedrag bij beleggers. Averaging maakt het, door zijn regelmatigheid in de tijd, mogelijk om een hele reeks beoordelingsfouten te vermijden en dus om het beleggingsproces te rationaliseren.

Voordelen van averaging

In gunstige marktomstandigheden zal averaging de gemiddelde kostprijs van een belegging doen dalen. In geval van een koersstijging op langere termijn zult u uw winst verhogen; in geval van een daling zult u uw verlies beperken.

 

Niet altijd winnend

Als de koers van het aandeel daarentegen enkel stijgt, zal de gemiddelde koers die door averaging wordt verkregen, ook stijgen. In dit geval zal de winst voor de belegger lager zijn dan wanneer hij alles in één keer had belegd. Ten slotte moet u ook rekening houden met de transactiekosten die, bij een strategie van regelmatige aankopen, ook het totale rendement kunnen beïnvloeden.

Een kwestie van risicotolerantie

Uiteindelijk zijn het de marktomstandigheden die maken of beleggen in één of meerdere keren voordeliger is. De keuze voor de ene of de andere strategie zal afhangen van uw verwachtingen en uw risicotolerantie: als u een bullmarkt verwacht en u zeer risicotolerant bent, zal in één keer beleggen waarschijnlijk aangewezen zijn. Als u een hoge volatiliteit verwacht en een lage risicotolerantie hebt, kan averaging een verstandig alternatief zijn.

Beter ETF's dan individuele aandelen

Aangezien de belegger inzet op een koersstijging op lange termijn, is het gevaarlijker om averaging toe te passen op een individueel aandeel dan op een indexfonds: het risico dat dit aandeel na verloop van tijd blijvend daalt en dus uiteindelijk verlies lijdt, is aanzienlijk groter dan bij een ETF.

Concreet voorbeeld

Begin 2022 had u 1000€ te beleggen. In plaats van alles in één keer te beleggen, besloot u om elke eerste werkdag van de maand 200€ te beleggen in een ETF die de wereldwijde aandelenindex repliceert. Dit is het resultaat van deze strategie:

DatumMSCI WORLD ACWI IMI IndexInvesteringAandelen gekocht
3/01/202210200€20
1/02/20229,5200€21
1/03/20229,1200€21,9
1/04/20229,4200€21,2
2/05/20228,7200€23,1
 Gemiddelde aankoopprijsTotaal geïnvesteerdTotale aandelen gekocht
 9,41000€107,2

In vergelijking met iemand die op 3 januari 2022 1000€ zou hebben geïnvesteerd, hebt u een lagere gemiddelde prijs per aandeel betaald en dus een hoger totaal aantal aandelen gekocht. Wanneer, zoals gehoopt, de koers van de index stijgt, zal de potentiële winst hoger zijn. De marktomstandigheden waren hier gunstig voor averaging; dit was bijvoorbeeld niet het geval op hetzelfde tijdstip in 2021. Maar nogmaals, het gaat eerder om risicobeperking eerder dan om winstmaximalisatie: zowel in 2021 als in 2022 zou u dus effectief het risico van uw portefeuille hebben verminderd, zij het met een wisselend financieel resultaat.

Wat zijn andere strategieën om het risico onder controle te houden?

Naast averaging is herbalanceren een andere manier om het risico van een beleggingsportefeuille te verminderen. HHerbalanceren bestaat erin een deel van de beter presterende of meer risicovolle activa regelmatig te verkopen om het aldus verkregen geld toe te wijzen aan minder volatiele of minder risicovolle activa. Op die manier behoudt u mettertijd de weging van de activa die het best overeenstemt met uw risicoprofiel.

Meer dan een strategie, een discipline

Averaging kan nuttig zijn om een grote som geld te beleggen, maar het kan ook een recurrente beleggingsstrategie zijn: telkens wanneer er een som beschikbaar is, wordt die belegd, ongeacht de marktkoers.

Easyvest stimuleert recurrent sparen

Wanneer u een simulatie maakt op de website van easyvest, wordt u aangemoedigd om terugkerende stortingen te plannen om uw investering te laten groeien. Het is zowel een stimulans om te sparen als een vorm van averaging: zo vermindert u het risico van volatiliteit in uw portefeuille. In de praktijk zal easyvest elke beschikbare 500€ beleggen: als u elke maand 100€ op uw rekening zet, beleggen wij de fondsen om de 5 maanden.

         
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.