chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

25 May 2022
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Waarom is herbalanceren van uw beleggingsportefeuille nodig?

Wanneer u een beleggingsportefeuille samenstelt, wordt de mix aan aandelen en obligaties binnen uw portefeuille bepaald door uw risicoprofiel en uw financiële doelstellingen. Na verloop van tijd kan het verschil in rendement tussen elke activaklasse een onevenwicht creëren ten opzichte van de oorspronkelijke allocatie. Een herbalancering zal dus noodzakelijk zijn.

Waarom is herbalanceren van uw beleggingsportefeuille nodig?

Wat is herbalanceren?

Stel bijvoorbeeld dat uw portefeuille oorspronkelijk verdeeld is over de helft aandelen en de helft obligaties. Als de aandelen over een bepaalde periode goed presteren, kan hun gewicht in de portefeuille bijvoorbeeld stijgen tot 70%, waardoor een onevenwicht ontstaat. U kunt dan beslissen om aandelen te verkopen en obligaties te kopen om uw portefeuille terug te brengen naar de oorspronkelijke 50/50 doelallocatie: dit wordt herbalanceren genoemd.

Waarvoor is herbalancering noodzakelijk?

Herbalanceren helpt voornamelijk de allocatie van de portefeuille op het risiconiveau te behouden die u bereid bent te dragen. Het is dus m.a.w. vooral een strategie van risicobeheer. Herbalanceren kan bovendien het totale rendement van uw portefeuille verhogen, door te verkopen wat gestegen is binnen de portefeuille, en te kopen wat gedaald is.

Hoe een portefeuille opnieuw in evenwicht brengen?

Herbalanceren kan worden uitgevoerd door activa over te dragen, d.w.z. door beleggingen uit een oververtegenwoordigde activaklasse te verkopen en het geld te gebruiken om beleggingen uit een ondervertegenwoordigde klasse te kopen. Maar het kan ook door “nieuw” geld te injecteren in een ondervertegenwoordigde klasse of door geld weg te halen uit een oververtegenwoordigde klasse.

Wanneer moet een portefeuille opnieuw in evenwicht gebracht worden?

Wat de frequentie van de herbalancering betreft, zijn er verschillende mogelijkheden: u kunt bijvoorbeeld op regelmatige tijdstippen herbalanceren of dit doen wanneer een allocatie een bepaalde drempel overschrijdt die als "onaanvaardbaar" wordt ondervonden. Het voordeel van de eerste benadering is haar eenvoud en kostprijs; de tweede is gevoeliger voor marktschommelingen maar kan duur uitkomen in geval van sterke schommelingen.

Vaste vs dynamische allocatie

Wat de allocatie van uw activa betreft in uw portefeuille kunt u dit op 2 manieren doen: vast of dynamisch. Bij een vaste mixstrategie wordt een allocatie in het begin bepaald en proberen we die te behouden, ongeacht het bedrag van uw vermogen, zoals hierboven beschreven. Omgekeerd is de dynamische allocatie een strategie voor portefeuillebeheer die de samenstelling van activaklassen vaak aanpast op basis van marktomstandigheden of een specifieke beleggingsdoelstelling. Voor beide strategieën kan een herbalancering nodig zijn: de eerste om de beoogde mix te behouden, de tweede om de mix aan te passen.

Herbalanceren en pensioenplanning

Bij pensioenplanning is het bvb. aangewezen een hoog risico te nemen wanneer de beleggingshorizon nog lang is. Men gaat daarentegen het risico verminderen naargelang het pensioen nadert. Dit vermindert de kans op een sterke daling op het moment dat het gespaarde kapitaal kan worden opgenomen om een lijfrente te genereren. In deze context gaat herbalanceren gebruikt worden om de allocatie van uw portefeuille in de tijd aan te passen aan deze specifieke pensioendoelstelling.

Herbalanceren bij easyvest

Bij easyvest onderscheiden we 10 risicoprofielen en volgen we voortdurend het reële risiconiveau van de portefeuille van elke klant. Wij herbalanceren een portefeuille zodra het effectieve risico te veel afwijkt (ongeveer 4% in ons model) van het streefniveau dat met u werd vastgelegd.

De herbalancering gebeurt dus niet dagelijks en dit om verchillende redenen:

Wij herbalanceren de portefeuilles ook bij elke inbreng of opneming van contanten, bijvoorbeeld door het actief te verkopen dat het meest in waarde is gestegen. Tot slot, wanneer de doelallocatie dynamisch is in de tijd, controleren wij de portefeuilleallocatie en passen deze automatisch aan zoals gedefinieerd in het beleggingsplan.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.