chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

14 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Wat is pensioenplanning en hoe begint u eraan?

Ongeacht u pas begonnen bent met werken of al gepensioneerd bent: allemaal moeten we aan ons pensioen denken, om bijvoorbeeld kapitaal op te bouwen of om het meeste uit het opgebouwde vermogen te halen. Het is een langdurige activiteit van meer dan 60 jaar die bestaat uit twee fasen: accumulatie en distributie. Vroegtijdig en frequent sparen door middel van performante en fiscaal efficiënte beleggingen is nodig om de tekortkomingen van het wettelijk pensioen en traditionele spaarrekeningen te verhelpen. Wat uw situatie ook is: onze speciale simulatietool voor pensioenplanning is de beste manier om van start te gaan.

Wat is pensioenplanning en hoe begint u eraan?

Wat is pensioenplanning?

Pensioenplanning betekent dat u tijdens uw loopbaan voldoende kapitaal verzamelt om na uw pensioen uw levensstijl te behouden. Dit proces bestaat uit twee delen: het opbouwen van kapitaal vóór uw pensioen en het uitkeren ervan na uw pensioen.

Het gaat erom uw levensstandaard te behouden

Start met het bepalen van het maandelijkse bedrag dat u nodig heeft om comfortabel te leven tijdens uw pensioen.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, dalen de uitgaven na pensionering niet per se. Meer vrije tijd leidt tot nieuwe uitgaven, familie verwacht soms financiële steun, en gezondheidskosten kunnen toenemen. Reken dus op vergelijkbare uitgaven als tijdens uw carrière.

Het wettelijk pensioen alleen volstaat niet

Vele Belgen leunen op hun wettelijk pensioen, maar dit is vaak ontoereikend. De huidige bedragen - gemiddeld 1.600 bruto voor ambtenaren, 1.100€ voor werknemers en 900 voor zelfstandigen - zijn na belasting niet voldoende om uw levensstandaard te behouden. Daarnaast brengt de veranderende leeftijdsstructuur het systeem in gevaar. Het is daarom wijs om zelf te sparen, los van uw wettelijk pensioen.

40 jaar kapitaalopbouw

Een volledige loopbaan varieert van 40 tot 45 jaar tot de wettelijke pensioensleeftijd van 67 jaar. Gedurende deze periode is het belangrijk om te sparen en te beleggen voor een goed pensioenkapitaal. 

Vroeg beginnen is cruciaal: elke euro die u bv. op uw 27e investeert, kan dankzij renteopbouw op uw pensioenleeftijd tot 10€ waard zijn. Zo geniet u maximaal van het effect van samengestelde interest.

20 jaar genieten van uw pensioen

Eenmaal u gepensioneerd bent, kunt u zich volledig toewijden aan uw hobby’s. Met een gemiddelde levensverwachting van 85 jaar in België, is het belangrijk om voldoende kapitaal te hebben en zorgvuldig uw maandelijkse onttrekkingen te plannen, zodat u niet zonder geld komt te zitten. Door uw kapitaal verstandig te beleggen, kunt u de erosie ervan vertragen of uw kapitaal zelfs laten verder groeien.

 
               

Een pensioeninkomen van 5.000€ per maand is haalbaar

Met een goed plan kunt u vanaf uw 67ste een aanvullend pensioeninkomen van 5.000€ netto per maand realiseren. Hiervoor is een opgebouwd kapitaal van 800.000€ nodig, wat bereikbaar is door 40 jaar lang jaarlijks 5.000€ te sparen en slim te beleggen. Hierbij gaan we uit van een goed berekende risicovolle investering die gemiddeld bijna 6% rendement per jaar opbrengt.

Dit is slechts één specifiek voorbeeld; elke situatie is uniek. Of u nu wilt bepalen hoeveel u opzij moet zetten voor uw pensioen of hoeveel u van uw kapitaal kunt opnemen zonder het al te snel te verliezen: onze simulatietool is er om u te helpen.

Vergeet uw spaarrekening!

Uw spaargeld op een spaarrekening met lage rente zetten is niet aan te raden. Na 40 jaar zou u dan slechts 200.000€ hebben, wat 4 keer minder is dan in het bovengenoemde scenario. En als u 5.000€ per maand uitgeeft bent u tegen de tijd dat u 71 wordt blut en zult u de rest van uw leven moeten rondkomen met uw schamele wettelijk pensioen.

Indexbeleggen, de sleutel tot succes

Een van de belangrijkste factoren voor het succes van uw pensioenplanning is het instrument waarin u belegt. Het moet efficiënt zijn om de kapitaalgroei te maximaliseren, gediversifieerd zijn om de risico's waaraan u wordt blootgesteld te verminderen, rationeel zijn om emotionele opwellingen te voorkomen en goedkoop zijn zodat het voldoende rendement genereert.

We raden aan om te beleggen in een portefeuille van trackers – oftewel indexfondsen. Deze passieve strategie is gebaseerd op een financieel feit: niemand doet beter dan de markt op de lange termijn. Deze aanpak is niet alleen efficiënt en minimaliseert uw kosten, maar vereist ook geen specifieke kennis. 

Dynamische toewijzing op basis van leeftijd

Risico’s nemen is een ander belangrijk onderdeel van pensioenplanning. Het aandeel van risicovollere activa in uw portefeuille zou moeten evolueren afhankelijk van de fase van uw planning.

Hoe verder weg uw pensioen is, hoe belangrijker het is om te beleggen in risicovollere activa, zoals een globale aandelentracker. Uw beleggingshorizon is erg lang en u kunt gemakkelijk tijdelijke dalingen aan om een beter rendement op de lange termijn te behalen.

Wanneer u uw pensioen nadert, vanaf de leeftijd van 47 jaar, raden we u aan om het aandeel van veiligere, stabielere activa in uw portfolio geleidelijk te verhogen door te beleggen in een Europese staatsobligatietracker. Zo kunt u uw kapitaal behouden en een stabiel pensioeninkomen garanderen.

Fiscale optimalisatie kan helpen

De overheid biedt fiscale voordelen voor bepaalde pensioeninvesteringen, zoals de Individuele Pensioentoezegging voor bedrijfsleiders (IPT), het Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) of het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Maak optimaal gebruik van deze voordelen.

Rekening houden met de inflatie

Inflatie is de vermindering van de koopkracht die optreedt wanneer de prijzen van goederen en diensten in de loop van de tijd stijgen. Met een inflatie van 2% per jaar is 5.000€ vandaag slechts 2.500€ aan koopkracht waard binnen 40 jaar. U moet daarom rekening houden met de geleidelijke stijging van uw uitgaven en dit compenseren door uw beleggingen parallel aan de inflatie te verhogen.

Sparen voor uw kinderen

Uw pensioenplanning moet er in ieder geval voor zorgen dat u voldoende kapitaal heeft om uw financiële behoeften tot het einde van uw leven te dekken. De meeste ouders willen echter een deel van hun vermogen aan hun erfgenamen overdragen. Dit kan een onderdeel zijn van uw pensioenplanning. Hiervoor moet u ofwel meer sparen als u jong bent, ofwel uw pensioeninkomen verlagen.

Een goede planning begint met een simulatie

Ieders situatie is uniek. Een gepersonaliseerde simulatie helpt u het beste plan voor uw situatie te maken, of u nu een pensioeninkomen op uw bestaande vermogen als gepensioneerde wilt genereren of uw kapitaal wilt laten groeien voor uw pensioen.

Easyvest heeft hiervoor een speciale simulatietool ontworpen. Start een simulatie en ontdek wat u mogelijks zou kunnen hebben na pensionering i.f.v. de ingevoerde parameters. Onze adviseurs staan ook klaar om u te helpen bij het optimaliseren van uw plan via de telefoon of chat.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.