chat icon
Matthieu Remy

Matthieu Remy

12 Sep 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Wat is de markt van Europese staatsobligaties?

Een staatsbon is een schuldbewijs dat wordt uitgekeerd door een soevereine staat. Voor een persoon die woont in een lidstaat van de Eurozone zijn Europese staatsobligaties hoogstwaarschijnlijk de veiligste vorm van investering. In de Eurozone zijn Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje de grootste uitgevers van staatsbonnen en zijn ze samen goed voor ongeveer 80% van alle uitgiftes van de 19 landen in de zone.

Wat is de markt van Europese staatsobligaties?

Wat is een staatsbon?

Een staatsbon of -obligaties is een schuldbewijs die wordt uitgegeven door een soevereine staat.

Elke regering heeft heel wat jaarlijkse kosten en uitgaves. Deze worden doorgaans gefinancierd met belastinggeld, maar soms is het voordeliger om staatsbonnen uit te keren. Dit betekent dat de staat een bepaald bedrag wil lenen van de belegger voor een bepaalde tijd. Tijdens die termijn wordt er periodiek een vooraf bepaalde interest uitgekeerd. Op het einde van de termijn wordt het initiële bedrag opnieuw terugbetaald.

Een concreet voorbeeld

Stel uzelf voor dat de Belgische regering een nieuwe snelweg wil bouwen. Om de aannemers, ingenieurs en het materiaal te kunnen betalen, besluit de regering fondsen te werven door een nieuwe staatsbon uit te geven.

Wie intekent op het voorstel van de regering kan obligaties kopen ter waarde van €1.000 en verkrijgt een jaarlijkse interest van 4% voor een periode van 5 jaar.

Concreet betekent dit dat u vandaag €1.000 aan de Belgische regering uitleent. De regering moet u vervolgens jaarlijks €40 (1.000€ x 4% = €40) betalen voor een termijn van 5 jaar. Uiteindelijk wordt uw initiële belegging van €1.000 na 5 haar opnieuw terugbetaald. U heeft dus een jaarlijks rendement van 4% verdiend zonder al te veel risico te nemen.

De ‘risicovrije’ belegging

In de academische literatuur wordt een staatsobligatie vaak gedefinieerd als een ‘risicoloze’ investering. Dit vanwege het feit dat staatsbonnen als een veilige investering worden aanzien gezien het feit dat de staat op eender welk moment de belastingen kan verhogen of extra obligaties kan uitgeven om zijn schulden te kunnen terugbetalen.

Niettemin staan niet alle landen op dezelfde lijn wanneer we het hebben over ‘risicovrij’. Staatsobligaties van landen zoals Duitsland en de Verenigde Staten zijn vrijwel risicoloos, maar dit is echter niet het geval voor landen die het financieel moeilijk hebben zoals Griekenland, Congo of Argentinië.

De obligatiemarkt van de Eurozone

De bovenstaande infografiek geeft u een beeld van hoe de Europese markt voor staatsobligaties eruitziet wanneer we kijken naar de 19 lidstaten van de Eurozone. Het totale volume van uitstaande schuldobligaties wordt weergeven voor ieder land.

De Europese Centrale Bank verklaarde dat de totale uitstaande overheidsschuld via obligaties op het einde van 2005 ongeveer 6.700 miljard euro bedroeg, waarvan 80% werd uitgegeven door Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

België is de vijfde grootste uitgever van staatsbonnen in de Eurozone en is goed voor 5% van het totaal, omgerekend 350 miljard euro.

Staatsobligaties bij Easyvest

De beleggingsportefeuilles van Easyvest combineren drie activaklassen: aandelen, staatsobligaties en cash. Door deze activa in de juiste verhoudingen te combineren, kunt u zowel het verwachte rendement verhogen als het risico verlagen: dit heet diversificatie. Bij Easyvest bouwen we onze portefeuilles op met behulp van op de beurs verhandelde indexfondsen, vaak trackers of Exchange Traded Funds (ETF's) genoemd. In het bijzonder bestaat de obligatie-ETF die wij voor onze klanten hebben geselecteerd uit staatsobligaties uit de eurozone met vrij lange looptijden, omdat deze de beste langetermijnprestaties bieden.

Staatsbons of aandelen: welk verschil in rendement?

In een evenwichtige portefeuille speelt het aantal staatsobligaties een beschermende rol in geval van een crisis en vormt het een bron van terugkerende inkomsten. Op de lange termijn presteren staatsobligaties echter aanzienlijk slechter dan aandelen, ook al zijn ze stabieler. Een onderzoek uit 2023 door de Universiteit van New York heeft het rekenwerk gedaan: in de loop van een eeuw hebben aandelen 100 keer meer rendement opgeleverd dan staatsobligaties! De adviseurs van Easyvest kunnen u helpen uw risicoprofiel duidelijk te definiëren, zodat u de portefeuille kunt selecteren die past bij uw doelstellingen.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.