chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

14 Mar 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Aandelen hebben bijna 100 keer meer opgebracht dan staatsbons

Het succes van de Belgische staatsbon 2023 hoeft geen betoog meer, maar toch heeft een studie van de Universiteit van New York onze aandacht getrokken. Deze studie, die rendementen van verschillende activaklassen vergelijkt tussen 1928 en 2022, toont een enorm verschil aan in rendement tussen aandelen en staatsobligaties. Maar er is nog hoop voor spaarders die hebben ingeschreven op de Belgische staatsbon: een meer efficiënte strategie op lange termijn blijft toegankelijk.

Evolutie van de rendementen van aandelen tegen obligaties vanaf 1928 tot 2022.

8,27% versus 1,88% gemiddeld jaarlijks rendement

Gedurende de hele onderzochte periode, bijna een eeuw, is het rendementsverschil tussen aandelen en obligaties enorm geweest: gemiddeld hebben aandelen een jaarlijks rendement van 8,27% gegenereerd, tegen 1,88% voor staatsobligaties. En dit geldt zelfs als we rekening houden met de crisis van 1929 en de Grote Depressie. In absolute termen zijn de cijfers duizelingwekkend: als u in 1928 100 dollar in de S&P 500 had geïnvesteerd, zou u in 2022 625.000 dollar hebben teruggekregen... tegen slechts 7.000 voor een belegging in obligaties!

Ook op kortere termijn

Natuurlijk hebben maar weinigen de capaciteit om gedurende 100 jaar te beleggen. Maar zelfs op kortere termijn zijn de verschillen indrukwekkend. Tussen 1973 en 2022 hebben aandelen een rendement van 7,56% per jaar opgeleverd, tegen 2,63% voor obligaties, en tussen 2013 en 2022 bedraagt het rendement zelfs 10,78% versus -1,91%!

Amerikaanse gegevens

De gegevens in deze studie zijn Amerikaans en daarom in dollars uitgedrukt, maar dezelfde gegevens uitgedrukt in euro’s over zo’n lange periode zijn niet verkrijgbaar. Bovendien geven de gebruikte referentiegegevens - de S&P 500 voor aandelen en de Amerikaanse Treasury-bond op 10 jaar voor obligaties - een goede indicatie van de verschillen die zouden worden waargenomen voor vergelijkbare activaklassen in Europa.

Totaalrendement op aandelen

Merk op dat voor de S&P 500 het totale rendement is onderzocht, inclusief dividenduitkeringen. Het jaarlijkse rendement houdt dus niet alleen rekening met de waardestijging van de aandelen, maar ook met de systematische herinvestering van uitbetaalde dividenden. Zo profiteert de belegger in aandelen van het effect van samengesteld interest, wat leidt tot een exponentiële groei van het kapitaal op de lange termijn.

Welk rendement voor obligaties?

Om het jaarlijkse rendement op 10-jarige staatsbons te berekenen, is de auteur van de studie uitgegaan van het beloofde couponrendement aan het begin van het jaar, waarop een correctie wordt toegepast op basis van de waarde van het couponrendement dat het volgende jaar wordt aangeboden. Ter herinnering, de waarde van een obligatie is omgekeerd evenredig met het rentepercentage: als nieuwe obligaties worden uitgegeven met een hoger couponrendement dan die al in omloop zijn, daalt de waarde van die laatste. Dit is gebeurd in 2022 toen centrale banken de rente drastisch hebben verhoogd.

Aandelen herstellen snel na crises

Gezien het enorme rendementsverschil tussen aandelen en obligaties hebben we voor onze grafiek twee verschillende (logaritmische) schalen moeten gebruiken voor elke activacategorie. Wat de grafieken vooral laten zien, is de evolutie van elke categorie: aandelen zijn volatieler en vertonen schommelingen, maar hebben over het algemeen een sterk stijgende trend. Obligaties zijn stabieler en minder gevoelig voor crises... maar bieden op lange termijn een laag rendement.

Kies voor indexbeleggen op de lange termijn

Het kan niet genoeg worden benadrukt: op lange termijn is er geen rationelere belegging dan indexbeleggen. Indexfondsen, of ETF's, repliceren precies de prestaties van beursindexen zoals de S&P 500 en zijn bovendien kostenefficiënt. Wetende dat niemand, zelfs Warren Buffet niet, in staat is om de markt op lange termijn te verslaan, is er geen reden om het uzelf moeilijk te maken... en al helemaal geen reden om overhaast te kiezen voor kortlopende obligaties met een lager rendement dan de inflatie!

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.