chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

17 Oct 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

ETF versus Tak 23: wat is de beste keuze voor uw beleggingen?

In België prijzen verzekeraars regelmatig de voordelen van tak 23 aan als een langetermijnbelegging voor spaarders en investeerders. Geen roerende voorheffing of beurstaks - wat een zegen! Maar wees niet overhaast: de instap- en beheerskosten verbonden aan dit soort producten zijn doorgaans aanzienlijk, waardoor tak 23 veel minder aantrekkelijk is dan het op het eerste gezicht lijkt. Laten we de cijfers induiken in deze blog!

Vergelijking van de rendementen van een belegging in een ETF en een belegging in een tak 23-levensverzekeringscontract.

Wat is een tak 23-product?

Een product van tak 23 is een beleggingsportefeuille ondergebracht in een levensverzekeringscontract, met bepaalde fiscale voordelen. Het rendement van deze levensverzekering hangt af van de prestaties van de onderliggende belegging, wat betekent dat het niet gegarandeerd is. Het risico op verlies door marktfluctuaties wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer.

Voor wie Is tak 23 bedoeld?

Tak 23 richt zich op langetermijnbeleggers die streven naar het maximaliseren van rendementen in ruil voor een bepaald risiconiveau. Dit onderscheidt het van tak 21, een levensverzekering die gegarandeerd kapitaal en over het algemeen bescheiden rendement biedt.

Wat zijn de voordelen van tak 23-producten?

Verzekeraars benadrukken vaak de gunstige belastingbehandeling van tak 23 in vergelijking met een traditionele belegging via een eenvoudige effectenrekening, waaronder:

Nadelen van tak 23-producten

Wat verzekeraars echter vaak over het hoofd zien, wordszijn de talrijke kosten die gepaard gaan met dergelijke contracten, die aanzienlijk kunnen zijn. In werkelijkheid maken deze kosten op de lange termijn de voordelen die hierboven zijn genoemd volledig ongedaan en verminderen ze aanzienlijk het verwachte rendement op de levensverzekering. De lijst van deze kosten is uitgebreid:

Beleggen in ETF's minimaliseert kosten

Beleggen in indexfondsen (ETF's) helpt daarentegen de kosten te minimaliseren. Zoals de naam al aangeeft, bootst een Exchange Traded Fund (ETF) te allen tijde de prestaties van een aandelenindex na. Dit betekent dat er geen noodzaak is voor regelmatige transacties (kopen of verkopen), waardoor de beurstaks tot een minimum wordt beperkt. Bovendien worden de portefeuilles van Easyvest belegd in ETF's met kapitalisatie, wat betekent dat dividenden systematisch worden herbelegd en daarom niet onderhevig zijn aan roerende voorheffing. Aan het einde zal de meerwaarde op aandelen niet worden belast, maar zal er een belasting van 30% (de "Reynderstaks") worden toegepast op de meerwaarde op obligaties.

Aanzienlijke winstderving

Onze simulatie is ondubbelzinning: Voor 100.000€ belegd in Tak 23-producten over 30 jaar zal het uiteindelijk kapitaal 380.000€ bedragen (rekening houdend met belastingen en kosten), tegenover maar liefst 638.000€ door hetzelfde startbedrag te beleggen in ETF’s! Dit aanzienlijke verschil kan belangrijk zijn als het gaat om pensioenplanning of het nalaten van een erfenis aan je nakomelingen. De les hieruit is om niet verblind te worden door gunstige belastingen en volledig op de hoogte te zijn van de toegepaste kosten voordat u een Tak 23-contract ondertekent.
 

 
         

Contractduur

Het gaat niet alleen om kosten. Tak 23-levensverzekeringscontracten kunnen een vaste looptijd hebben of niet. In ieder geval geldt de regel dat de verzekeraar uitkeert bij overlijden van de verzekeringsnemer. In tegenstelling tot tak 21 is het rendement op een tak 23-beleggingsverzekering vrijgesteld van roerende voorheffing, ongeacht wanneer u het kapitaal opneemt. In het geval van een voortijdige verkoop bent u echter aansprakelijk voor uitstapkosten die aanzienlijk kunnen zijn. Omgekeerd kan een gewone effectenrekening op elk moment worden geliquideerd, en Easyvest rekent geen uitstapkosten aan.

Aanduiding van een begunstigde

Aangezien producten van tak 23 verzekeringscontracten zijn, is het mogelijk een begunstigde aan te wijzen, die de verzekeringnemer zelf kan zijn, zijn/haar partner, kinderen of een derde partij. Maar ook een gewone effectenrekening kan zonder probleem gezamenlijk worden geopend, op naam van een partner of een minderjarig kind, bijvoorbeeld! Als deze financiële schenking wordt vergezeld van een specifieke bijlage - het zogenaamde "pacte adjoint" - met de details van de schenking, kunnen vergelijkbare successiedoelstellingen worden bereikt als met een levensverzekering.

Beleggen in ETF's is winstgevender en flexibeler dan tak 23

Zoals ons model aantoont is beleggen in ETF's via een eenvoudige effectenrekening (zoals aanbevolen door Easyvest), op de lange termijn aanzienlijk voordeliger dan een Tak 23 levensverzekeringscontract, ondanks de belastingvoordelen van dit laatste. Bovendien is dit type belegging veel flexibeler, aangezien een effectenrekening op elk moment en zonder kosten kan worden geliquideerd bij Easyvest. U kunt deze ook openen op naam van uw partner of kinderen als het doel is om hen financieel te beschermen in geval van overlijden. Onze adviseurs staan klaar om deze mogelijke scenario’s met u te bespreken!

Wilt u weten wat uw rendement zou kunnen zijn door te beleggen in ETF’s bij Easyvest? Start dan nu een simulatie via onderstaande link.

 

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.