chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

04 Oct 2022
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Hoeveel investeren om 1.000€/maand te genereren?

Uw wettelijke en aanvullende pensioen zijn waarschijnlijk niet voldoende om uw levensstijl te behouden als u met pensioen gaat. Maar hoeveel moet u opbouwen om uw toekomstige pensioen met 1.000€ per maand te kunnen verhogen? Easyvest heeft het voor u uitgerekend.

Hoeveel investeren om €1.000/maand te genereren?

Van 65 tot 85 jaar

Laten we als uitgangspunt nemen dat dit extra bedrag 20 jaar lang moet worden uitbetaald, wat ongeveer overeenkomt met het verschil tussen de wettelijke pensioenleeftijd en de gemiddelde levensverwachting in België.

Rekening houdend met inflatie

Door inflatie zal de koopkracht over 20 jaar niet hetzelfde zijn als nu. Laten we daarom als tweede hypothese een jaarlijkse inflatie van 2% nemen. In dit scenario wordt het beoogde pensioen jaarlijks geïndexeerd.

Welk risicoprofiel?

Voor een lijfrenteplan na pensionering, wordt over het algemeen een dynamische toewijzing voorgesteld. Dit houdt in dat het risico in de loop van de tijd wordt verminderd om onaangename verrassingen op latere leeftijd te voorkomen. Dit is de veronderstelling waarmee we verder gaan.

Hoe groot is de kans dat u uw doel bereikt?

Aangezien er geen garantie is voor toekomstige beursrendementen, moet u uw prognoses baseren op het verleden en scenario's bepalen op basis van hun waarschijnlijkheidsgraad. Voor deze analyse houden we rekening met een mediaan scenario, met 50% slaagkans.

Uw kapitaal sparen of opgebruiken?

Nog een vraag die u zich moet stellen: wilt u uw vermogen behouden voor uw nalatenschap of wordt u de enige begunstigde? Dit zal uiteraard ook bepalend zijn voor de mate van accumulatie die nodig is. We voorzien hier twee scenario's: één waarin u het volledige kapitaal opgebruikt, en een andere waarin uw kapitaal intact blijft aan het einde van de 20 jaar van uw lijfrente.

200.000€ voor een lijfrente van 1.000€ voor 20 jaar

Nadat deze parameters in de easyvest-simulator zijn ingevoerd, krijgen we de volgende resultaten: om vanaf nu in de komende 20 jaar een pensioen van 1.000€/maand te genereren, moet u minimaal 190.000€ hebben opgebouwd. Als u wilt dat uw vermogen aan het einde van de periode intact blijft, moet u 460.000€ investeren. Voor een 100% gepersonaliseerde simulatie, kunt u deze parameters ook rechtstreeks in onze simulator aanpassen.

Hoe vroeger hoe beter

Hoe snel kunt u 200.000€ opbouwen? Deze vraag hangt uiteraard af van ieders situatie (nl. leeftijd en risicoprofiel). Maar wat wel zeker is, is dat dankzij de samengestelde rente - waarbij het rendement op het kapitaal elk jaar opnieuw wordt geïnvesteerd - een belegde euro op 30 jaar uiteindelijk bijna vier keer de belegde euro op 50 jaar waard zal zijn. Het is daarom beter om zo snel mogelijk te beginnen met sparen.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.