chat icon
Corentin Scavée

Corentin Scavée

09 Apr 2024
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Indexbeleggen is sinds 2012 onverslaanbaar in België

Sinds 2012 presteert de indexbenadering beter dan de oplossingen met een gelijkaardig risicoprofiel van de meeste andere spelers in België, en dit voor alle beleggingshorizons tussen 1 en 10 jaar. In het geval van een portefeuille die voornamelijk uit aandelen bestaat, heeft de indexbenadering over 10 jaar een gemiddeld jaarlijks nettorendement van 10,9% opgebracht, wat meer is dan alle gelijkwaardige beleggingsoplossingen die werden geanalyseerd.

Indexbeleggen is sinds 2012 onverslaanbaar in België

Indexbeleggen performanter op lange termijn

De indexbenadering onderscheidt zich als de beste strategie op de Belgische markt, ongeacht het risicoprofiel dat wordt overwogen (elk profiel dat een bepaalde samenstelling van effecten voorstelt zoals gedefinieerd in de infografiek), en over alle bestudeerde periodes (1, 3, 5 en 10 jaar). Ontdek meer over onze niet-speculatieve benadering en de prestaties van deze beleggingsfondsen in onderstaande infografiek.

2019-2021, een uitzonderlijke periode

We stellen een algemene outperformance vast over de periode 2019-2021, dankzij de positieve impact van twee grote beursjaren: 2019 en 2021. Over deze twee jaar is de waarde van de wereldindex gestegen met respectievelijk 29% en 27%! Wat de zwakkere prestaties grotendeels compenseert – toch altijd positief – van het jaar 2020, gekenmerkt door de COVID-19-pandemie.

Redenen voor dit succes

Het significante verschil in rendement tussen de indexbenadering en traditionele vermogensbeheerders is hoofdzakelijk te wijten aan de meer risicovolle strategie van actieve beheerders die proberen de markt te verslaan, de kosten die inherent zijn aan actief vermogensbeheer (bijvoorbeeld transactiekosten, de beurstaks) alsook de hoge beheerskosten die worden aangerekend door traditionele spelers.

Methodologie en bronnen

Wij hebben de methodologie en de bronnen van deze analyse gedetailleerd in de infografiek hieronder.

infografiek toont verschil in prestatues aan tussen indexbeleggen en eigen fondsen Belgische banken
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.